Jane Lee. Foto: Sorø Erhverv

Den positive historiefortælling
“Jeg forstår godt den butik lukkede”, “Det går ad helvede til”, “Jeg er omgivet af idioter” – hvem kan sige sig fri fra disse negative tanker og talemåder? Men negativitet smitter, og hvis Sorø fortsat skal have et rigt og varieret handelsliv, skal vi blive bedre til at tale byen op. Det var kort sagt budskabet i den peptalk, som psykoterapeut og supervisor Jane Lee leverede til Sorø Erhvervs netværksmøde hos Nordea onsdag morgen.

Ca. 30 lokale ildsjæle fra erhvervs- og foreningslivet var mødt op for at få inspiration på mødet, som havde titlen Levende bymidte i fremtiden? Jane Lee arbejder i Dit Lederunivers med en anerkendende, systemisk og narrativ metode, som tager udgangspunkt i, at ingen ejer sandheden, og at vi anerkender vores forskelligheder og historier. Hun havde flere skarpe iagttagelser om hvordan vi taler om hinanden i bymidten, og hvordan vi bør tale om hinanden – også om konkurrenterne.

Jonas W. Petersen. Foto: Sorø Erhverv

Fra plan til virkelighed
Sorø Erhverv havde også inviteret chef for Holbæk Byforum, Jonas W. Petersen, der malende fortalte om erfaringerne fra Holbæk. Godt nok er Holbæk en større by, men mange af deltagerne i Sorø kunne smilende og let hovedrystende nikke genkendende til de udfordringer og løsninger som Jonas beskrev.

Ikke mindst organisationsdiagrammet som kortlagde de mange forskellige grupperinger, som på hver deres måde og ikke sjældent i vidt forskellige retninger arbejder til gavn for bymidten i Holbæk.

Det er Holbæk Byforums rolle at samle trådene og med Jonas’ egne ord hælde brændstof på det lokomotiv, som skal trække byen frem, uden at nogen bliver koblet af. De tunge erfaringer fra såvel “højresvingsulykker” som succeser i Holbæk har medført, at entreprenante Jonas W. Petersen etablerede sin egen virksomhed, Exekvator, med Holbæk Byforum som første kunde. Måske Sorø Kommune bliver den næste?