Undgå fugtskader på dit hus.

Hos Skorstensfejer Børge Petersen har de gennem årene oparbejdet et speciale i tagrenderensning, hvorfor de tilbyder rensning af tagrender og nedløb for private hustande, boligkomplekser og virksomheder i Sorø Kommune.

Er tagrenderne, nedløbsrørene og regnvandsbrøndene fyldt med blade, kan det ikke lede vandet væk fra huset og ud i kloakken, hvilket kan medføre skade på mur- og træværk, vinduer og tagudhæng samt frostsprængninger i murværket.

Læs mere her.