Af Kasper Støvring

Kommunalvalget nærmer sig, og på Dit Sorø vil vi gerne sætte fokus på valget ved at lade spidskandidaterne svare på en række spørgsmål.

Denne gang svarer Rolf Clausen fra Venstre.

Hvad er jeres mærkesager?

Venstre vil sikre åbenhed i det politiske arbejde, sikre værdighed, valgfrihed og bevidsthed. Vi vil sikre nutidig service til borgerne. Vi vil sikre en økonomisk ansvarlig drift. Og vi vil sikre løsninger frem for begrænsninger.

Rolf Clausen
Rolf Clausen

Hvad er det bedste ved Sorø og det dårligste ved Sorø?

Sorø er kendt for sin flotte natur og flotte beliggenhed, og vi har mange kulturelle milepæle i kommunen, som vi selvfølgelig skal have fortsat fokus på. Vi skal forbedre tiltrækningen på både tilflyttere og erhvervsvirksomheder. Vi skal have rettet kommunens økonomi op. Vi skal ikke ligge i bunden når vi snakker sags- og miljøbehandlingstider, og hele jobcentret skal løftes og effektiviseres. Vi skal kigge omkring til kommuner, som er frontløbere på mange områder. Vi må kunne gøre det bedre på mange kommunale områder.

En af de mest ophedede debatter har drejet sig om asylcentret i Dianalund. Hvad er jeres holdning til centret?

Vi har bakket op om ideen, og det står vi selvfølgelig ved. Dem der er asylansøgere er én ting, og dem vi skal tage imod som en kvote er en anden sag. Det er således, at de bliver fordelt over alle kommuner i forhold til indbyggertal.

Hvad kan man gøre for at løse problemet omkring butiksdøden?

Vi skal som kommune ikke lægge for restriktive lokalplaner for områderne, vi ser også jævnligt, at vi må dispensere for det ene og det andet. Vi skal afskaffe parkeringsvagtordningen, som er en stor hæmsko for både handlende og ikke mindst turister og andre, der kommer forbi Sorø for at besøge vores by. Vi skal afskaffe nogle af de regulativer, der virker hæmmende i forhold til vores butikker, f.eks. angående skiltningen på gaden.

Mange borgere går op i beskatning. Skal man fastholde det nuværende niveau, eller skal man sænke skatten? I givet fald hvordan?

I Venstre går vi bestemt ikke ind for skattestigning. Hvis der skabes mulighed for det, vil vi gerne sænke skatten, men det kræver en mere offensiv tankegang, nye måder at gøre tingene på, tage de muligheder der ligger lige for og udnytte de muligheder, den nye teknologi giver. Vi skal stadig effektivisere og udfører opgaverne mere rationelt.

Hvordan løser man/lever man med problemet med affolkning i landdistrikterne, lukning af skoler og butikker osv.?

Venstre har ikke været med til at lukke skoler og dermed skubbe til den udvikling, det fører med sig. Vi ser nu efterfølgende, at det er svært for ikke at sige umuligt at sælge huse i de områder. Der er ingen børnefamilier, der ønsker at bosætte sig ude på landet, hvor alting er nedlagt, så der bliver langt til alting. Hvis vi vil noget, må der stadig være nogle muligheder i lokalområderne.

Kommunen har satset meget på bosætning og turisme. Hvad er jeres initiativer?

På Turismeområdet syntes vi, der er gjort meget og stadig gøres meget. Der hvor vi skal blive bedre, er på bosætningsområdet. Her er det vores klare holdning, at vi skal sikre et bredt udvalg af byggegrunde for at kunne have forskellige ”varer på hylden”.

Der har været et fald i deltagelsen i kommunalvalg. Hvordan vil I engagere borgerne i kommunalvalget?

Vi forsøger tidligt at gøre opmærksom på det kommende kommunalvalg blandt andet ved, at vi allerede i juni åbnede vores Venstre butik i Holberg Arkaden i Sorø. Også gennem annoncer vil vi gøre borgerne bekendt med nødvendigheden af et systemskifte i Sorø for at kunne skabe et bedre klima i byrådet og dermed skabe mulighed for et bredere samarbejde hen over midten.

Sorø har traditionelt haft en stærk sammenhængskraft med bl.a. mange foreninger og lav kriminalitet. Er den truet? Hvordan kan den stærke sammenhængskraft fortsat sikres?

Vi mener ikke den er truet, men vi skal altid være parat til omstilling. Vi vil fortsat bakke op om det frie foreningsliv.

Hvad er jeres syn på skolerne?

Skolerne skal tilføres de nødvendige ressourcer, således at inklusion ikke forringer fagligheden. Vi skal styrke uddannelsesvejledningen. Vi skal sikre en tidlig indsats til dem, der har brug for det. Vi skal sikre at flere unge fuldfører en ungdomsuddannelse.

Hvad er jeres erhvervsstrategi? Hvordan vil I stimulere jobskabelsen?

Vi skal skabe og give muligheder for virksomheder, som henvender sig, vi skal være imødekommende og handlekraftige og ikke mindst serviceorienteret. Vi vil skabe muligheder og ikke møde virksomhederne med begrænsninger og hindringer.

Har vi for mange eller for få velfærdsydelser? Er de gode nok?

Vi skal altid sikre dem, som virkelig har brug for hjælp, men vi skal også være omstillingsparate, vi skal gøre flere borgere selvhjulpne langt hen af vejen, det gavner begge parter.

Er grøn vækst noget, man skal satse yderligere på?

Miljø og vækst går for os hånd i hånd. Selvfølgelig kan vi stadig skabe vækst og udvikling samtidig med, at vi optræder med respekt for natur og miljø.

Hvordan forholder I jer til spørgsmål om udbud, privat konkurrence og fordelingen mellem offentlig og privat i økonomiske spørgsmål?

For os i Venstre er det ikke et spørgsmål om, at det er det offentlige eller en privat aktør, der løser opgaverne. For os handler det om, at vi får mest mulig for pengene, og det handler om kvalitet og mængde og ydelse.

Hvad er jeres holdninger på ældreområdet?

Pleje og omsorg skal være fleksibelt og tilpasset den enkelte borger. Dette skal ske med værdighed, valgfrihed og bevidsthed.

Hvad er jeres politik i forhold til infrastruktur og trafik?

I Venstre ønsker vi en kollektiv trafik, som fungerer, med en køreplan der binder kommunen sammen mellem by og land.

Er den kommunale service for dårlig (der har været en del debat om bl.a. jobcentret). Er der for meget bureaukrati?

På jobcenterområdet har tingene ikke fungeret i flere år, det kan ikke passe at Sorø kommune ligger i bunden af samtlige kommuner, når det gælder om at nedbringe antallet af sygedagpengemodtager på over 52 uger. Der trænger til en gevaldig opstramning på hele området.

Hvad vil I gøre ved ledigheden? Bør arbejdsløse i højere grad aktiveres?

Ja bestemt, vi er nødt til at tage hånd om specielt de unge, de skal enten være i uddannelse eller job under en eller anden form.

Har du et link, hvor man kan læse mere om jeres politik?

soroe.venstre.dk