Af Kasper Støvring

Kommunalvalget nærmer sig, og på Dit Sorø vil vi gerne sætte fokus på valget ved at lade spidskandidaterne svare på en række spørgsmål.

Denne gang svarer Karsten Sabransky fra Liberal Alliance.

Hvad er jeres mærkesager?
Liberal Alliance vil arbejde for bedre vilkår for erhvervsdrivende, så vi kan få råd til at yde børn og gamle en ordentlig offentlig service. Det er de erhvervsdrivende, der skaber velstanden, men man skulle indimellem tro, at byrådet mener, vi alle kunne være kommunalt ansatte.

Sorø Kommune har en af landets 10 højeste skattesatser (26,4 %), men serviceniveauet er på det jævne. Det er jo helt galt, at vi ikke får mere for pengene. LA vil naturligvis arbejde også lokalt for at sænke skatten, men S og SF har tømt kommunekassen, så det bliver ikke nemt på den korte bane.

Vi vil også arbejde for at fjerne de mange regler, der kun er til for at genere handlekraftige borgere, foreninger og virksomheder i Sorø. Det kunne eksempelvis være den latterlige regel om, at biler ikke må holde i tomgang. Det er Sorø Kommune, der holder i tomgang!

Karsten Sabransky
Karsten Sabransky

Hvad er det bedste ved Sorø og det dårligste ved Sorø?
Det bedste ved Sorø er vores fantastiske natur og historiske bygninger, og det kan kommunen heldigvis ikke ødelægge, for det ejer Stiftelsen.

Det værste er, at bureaukrater, som ingen har stemt på, har alt for meget at skulle have sagt. Der sidder en del i forvaltningen og politiserer mod private initiativer eller andre ting, de ikke bryder sig om. De sidder bl.a. i vores elendigt fungerende jobcenter.

En af de mest ophedede debatter har drejet sig om asylcentret i Dianalund. Hvad er jeres holdning til centret?
Vi mener som udgangspunkt, at man bør hjælpe folk, som har brug for hjælp, men med regeringens lempelser af reglerne, kommer der alt for mange asylansøgere, som ikke er reelle flygtninge – de kommer fordi de kan få gratis penge. Og nogle kommer for at begå kriminalitet – det er ufatteligt, at kriminelle asylansøgere ikke prompte bliver strittet ud.

Folk der skal hjælpes, bør i øvrigt hjælpes rigtigt, og jeg tror flygtninge generelt er bedre hjulpet i nærområderne – det er ikke en menneskeværdig tilværelse at blive parkeret på offentlig forsørgelse her resten af ens liv.

S og SF vil så gerne være gode for andres penge, og de er helt uinteresserede i at høre, hvad Dianalunds borgere mener om den sag. Hvad betyder sådan et center for huspriserne? For trygheden? Jeg håber på det bedste, og jeg håber, der bliver valgt nogle mere hensynsfulde politikere ind til november.

Hvad kan man gøre for at løse problemet omkring butiksdøden?
Som så mange andre bryder jeg mig ikke om, at genbrugsbutikkerne æder sig ind på de rigtige butikker i Storgade. Nødhjælpsindustrien får gratis varer, de skal ikke betale løn og moms. Det er derfor klart at de kan betale en husleje, hvor almindelige skatteplagede virksomheder ikke kan være med. Politikere skal passe meget på med at blande sig i næringslivet – de har ikke forstand på, hvad folk vil købe – men lige netop i dette tilfælde, pga. de massive konkurrencefordele, kan det måske være rimeligt med en regel, der blokerer for flere nødhjælpsbutikker i midtbyen.

Derudover skal man selvfølgelig afskaffe de regler og afgifter, der hæmmer butikslivet; fortovsafgifter, skilteregler, parkeringsregler osv.

Mange borgere går op i beskatning. Skal man fastholde det nuværende niveau, eller skal man sænke skatten? I givet fald hvordan?
Kommuneskatten skal sænkes, ikke mindst fordi vi, jf. det første spørgsmål, ikke kan tilbyde en service, der matcher. Vi skal fjerne dækningsafgiften, som er en særskat på virksomheder.

Sorø Kommune smider om sig med borgernes penge, så der er mange steder, man kan spare – bl.a. ved at udlicitere nogle af de opgaver, som kommunen varetager dårligt, eksempelvis vej og park og jobcentret.

Vi vil også gerne fyre de bureaukrater i administrationen, som gør mere skade end gavn. Der er en masse fryns, man kan gøre op med – jeg har i tidligere debatindlæg nævnt frivilligcentret og sponsoraftalen.

I øvrigt mener jeg ikke, at ønsket om skattereduktion skal ”finansieres krone for krone”, for det handler naturligvis om at gøre kagen større, frem for at findele en stadig mindre kage. Vi gør kagen større ved at gøre Sorø attraktiv for ambitiøse virksomheder og arbejdsomme bosættere – med lavere skat og færre regler.

Hvordan løser man/lever man med problemet med affolkning i landdistrikterne, lukning af skoler og butikker osv.?
Med fare for at gentage mig selv, tror jeg netop lavere skat og færre regler er vigtige elementer i at skabe liv i de små byer igen. Eksempelvis koster det kassen, når en gårdbutik skal gennemgå alle de tests, som myndighederne forlanger. De små gårde er underlagt samme horrible vilkår som stordrift, og derfor bliver der færre af dem.

Det er vanskeligt nok i forvejen at drive en forretning; at skaffe kunder, få dem til at betale, betale sine leverandører og undgå at blive ædt af konkurrenterne – offentligt ansatte har jo ingen anelse om, hvor svært det er, for de har aldrig prøvet det. Hvis man også skal kæmpe med stat og kommune er det dråben, der får mange til at dreje nøglen om.

Lokalt kan man også gøre meget for at give de mindre byer i kommunen mere medbestemmelse og lade være med at lukke alle deres institutioner ned. Lad dog f.eks. Ruds Vedby beholde deres friluftsbad – der er jo så mange andre steder, man kan spare.

Kommunen har satset meget på bosætning og turisme. Hvad er jeres initiativer?
En mere menneskevenlig skattesats vil have en positiv betydning for begge områder. Butikslivet er også vigtigt. Jeg mener ikke, at kommunen skal ansætte dyre konsulenter til at ”varetage” disse områder. Det kan private kræfter gøre meget bedre. Kommunen skal ikke udstikke forkromede mål baseret på teoretiske rapporter om, hvad der virker, men hjælpe med løsninger på de konkrete problemstillinger.

Der har været et fald i deltagelsen i kommunalvalg. Hvordan vil I engagere borgerne i kommunalvalget?
Da man betaler over en fjerdedel af sin indkomst i kommuneskat, skulle man tro, at flere var interesserede i at få indflydelse på, hvordan pengene bliver brugt. Der er rig mulighed for at brevstemme, og det skal folk naturligvis informeres om. Men jeg har det sådan, at hvis folk ikke gider gøre den lille indsats, der skal til for at afgive stemme, så er det ikke mit problem.

Sorø har traditionelt haft en stærk sammenhængskraft med bl.a. mange foreninger og lav kriminalitet. Er den truet? Hvordan kan den stærke sammenhængskraft fortsat sikres?
Kommunen kan skade foreningslivet ved at forsøge at ”sætte sig på det”, f.eks. med Frivilligcentret. Og ved at lade kommunalt ansatte lave aktiviteter, som foreninger kunne gøre meget bedre og billigere: indsamling af ting til genbrug, arrangementer for erhvervslivet, planter langs vejene osv.

Hvad er jeres syn på skolerne?
Det er med god grund at folk flygter fra Folkeskolen, når politikerne insisterer på inklusion af børn, som ikke kan trives i en almindelig klasse. Jeg synes, kommunen bør drive en specialskole for disse børn – ikke mindst for deres egen skyld. I længden bliver inklusion også meget dyrere.

Hvad er jeres syn på børnehaver og dagpleje? Hvordan finder man en balance mellem offentlig og privat. Der har været debat om ”Skovhuset”, den private skovbørnehave. Hvad er jeres holdning til sagen?
Det er en skandale, at kommunen har forsøgt at modarbejde oprettelsen af en privat skovbørnehave, bl.a. ved at rive deres legeplads ned bare for at opmagasinere den – hvilket spild! Tænk at man kan behandle kommunens borgere så respektløst.

Hvis S og SF gerne vil have, at flere søger de offentlige løsninger, må de jo sørge for at de er attraktive – og man sælger nu engang bedst ved at tale ordentligt med mennesker, om hvilke behov de har.

Hvad er jeres erhvervsstrategi? Hvordan vil I stimulere jobskabelsen?
Det er erhvervslivet, der skaber velstanden. Kommunen lever af erhvervslivet – det er ikke omvendt. Meget ville være vundet, hvis den tankegang kunne vinde indpas på rådhuset. LA Sorø vil gerne fyre de kommunalansatte konsulenter, som i øjeblikket går rundt og tror, at det er dem, der skaber arbejdspladser i Sorø Kommune. Enhver kan jo se, at det gør de ikke.

Generelt vil vi lette administrationen og bruge pengene på skattelettelser til virksomheder. Virksomhederne kan jo selv finde ud af at arrangere nytårskure, messer mv., men man er selvfølgelig tilbageholdende, når man ved, man skal konkurrere med kommunen om folks opmærksomhed.

Har vi for mange eller for få velfærdsydelser? Er de gode nok?
Det er vigtigt for Liberal Alliance, at der fortsat er råd til centrale velfærdsydelser: syge og gamle, småbørn og skolebørn skal have gode forhold. Jeg synes, der er sparet for meget på de mennesker, der arbejder i frontlinjen på disse områder. Til gengæld ansætter man den ene overuddannede administrator efter den anden.

Er grøn vækst noget, man skal satse yderligere på?
Nej – det er ikke politikernes opgave at ”pick the winner”. Hvis de vidste, hvad der ville blive kommercielle succeser, ville de jo have skabt blomstrende virksomheder, i stedet for at være politikere.

Hvordan forholder I jer til spørgsmål om udbud, privat konkurrence og fordelingen mellem offentlig og privat i økonomiske spørgsmål?
I mange tilfælde vil private kunne løse problemerne bedre og billigere. Men ikke i alle. Vi er ikke dogmatiske, og jeg kan f.eks. ikke se nogen grund til at privatisere Sorø Brandvæsen.

Hvad er jeres holdninger på ældreområdet?
Se venligst mit tidligere svar. Derudover synes jeg vi bør blive bedre til at bruge den nyeste teknologi i ældreplejen.

Hvad er jeres politik i forhold til infrastruktur og trafik?
Kommunen har ikke vist rettidigt omhu, når det gælder vedligeholdelsen af vores veje – de er nogle steder så hullede, at det minder om en bananrepublik. I stedet for at få dem lavet ordentligt, har man i årevis brugt formuer på, hvad der i bogstaveligste forstand er lappeløsninger. Det er typisk S og SF, at de hellere vil bruge penge på tant og fjas og varm luft, end at sørge for at fundamentet er i orden.

Sorø har en udfordring i, at midtbyen ligger langt fra stationen. Det kan vi jo ikke ændre på, men vi kan facilitere en udvikling på Frederiksberg, så der kommer et mere erhvervsvenligt miljø omkring stationen.

Er den kommunale service for dårlig (der har været en del debat om bl.a. jobcentret). Er der for meget bureaukrati?
Det nye byråd får en stor opgave i at rydde op i bureaukratiet og de skandaler, socialdemokraterne efterlader i deres kølvand. Jobcenter Sorø er i en klasse for sig, når det gælder om at fastholde folk i arbejdsløshed. Et privat vikarbureau kunne sikkert gøre det meget bedre. Og i øvrigt er det jo sådan, at hvis det kan betale sig at arbejde, så finder folk selv et arbejde.

Hvad vil I gøre ved ledigheden? Bør arbejdsløse i højere grad aktiveres?
Så længe vi har Jobcenter-systemet og den meget høje kontanthjælp, skal vi aktivere flere. Vi har mange opgaver i kommunen, som ikke bliver løst eller kunne gøres bedre, f.eks. gadefejning og affaldsopsamling. Det er ingen skam at rydde op – det er da bedre end at sidde og glo ind i en skærm eller blive belært af en offentligt ansat om, hvordan man får og beholder et job i det private.

Har du et link, hvor man kan læse mere om jeres politik, kontaktoplysninger osv.?
På www.la-soroe.dk kan man læse om vores kandidater, mærkesager, arrangementer, debatindlæg og pressemeddelelser. Vi hører meget gerne fra alle, der har spørgsmål, kommentarer eller forslag til os.

Husk vi byder på stegt flæsk, når Anders Samuelsen besøger Sorø den 5. september. Læs her hvordan du får fat i gratis billetter.