Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Alternativet i Sorø vil gerne have, at Enhedslisten, S og SF anerkender, at det var et godt budgetforlig, de blå partier i Byrådet (B,C,O,V og Å) indgik for 2019. Alternativet fremhæver streetsport-anlægget som eksemplet på, at partiet fik tilgodeset børn- og ungeområdet.

Fra Enhedslisten anerkender vi til fulde det store arbejde, Sorø Sportsråd har lavet, for at få skabt et streetsport-anlæg, ligesom vi glæder os over det flotte anlæg, som DUR har fået skabt i Dianalund, og derfor bakker vi også op om kommunens mange frivillige aktører, blandt andet Lokalrådene, og det som de skaber. Men vi synes ærligt talt ikke, at det er særligt sympatisk, når Alternativet forsøger at slå politisk gevinst på de frivilliges indsats.

Enhedslisten har i både 2018 og 2019 påpeget, at ikke blot er børn- og undervisningsområdet underfinansieret, det har i denne byrådsperiode været udsat for en lang række besparelser.

At Enhedslisten har haft ret i, at området hele tiden har været underfinansieret, bekræftes efter vores opfattelse ved, at det for eksempel er besluttet at spare 1 mio. kr. på almenområdet i april for at dække et allerede opstået underskud. Det er kun ét eksempel i en lang, lang række af besparelser. Til junimødet skal der findes 10,7 mio. kr. besparelser. Blandt andet foreslås det, at 2,4 mio. findes i almendelen og 0,8 mio. i demografi, hvilket ikke er en besparelse, da midlerne så bare ikke udløses senere på året. Det samme var vi igennem i 2018.

Yderligere fik vi på det seneste BUU oplysninger om, at Børn- og familieområdet skal udarbejde et handlekatalog med forslag på besparelser på 14,9 mio. til 2020 budgettet.

Det værste er efter Enhedslistens opfattelse, at der tales om ”udfordringer på specialområdet”. Med andre ord forsøger det politiske flertal at tørre underfinansieringen af på de børn og unge i Sorø Kommune, der har mest brug for støtte. Efter Enhedslistens opfattelse er det en politisk opgave at prioritere vores børn og unge. Netop det fravalgte de partier, der er med i budgetforliget.

Vi er også stærkt bekymrede over, at der skubbes en lang række udgifter foran os. Blandt andet fordi vi har skoler og daginstitutioner, der er nedslidte, ligesom der ikke er råd til at bruge de kompetence-midler, der er afsat til lærere og pædagogisk personaleuddannelse. Det er der ikke, idet der ikke er afsat midler til vikardækning, når personalet er på kursus. Hvordan skal undervisningen følge med tiden, når lærerne og pædagoger ikke løbende opkvalificeres?

Også kapaciteten i daginstitutionerne er presset til det alleryderste, blandt andet er fællesrummet i Krongården inddraget og både forældre og personale har flere gange fortalt, at de ikke magter mere.

Det store behov for Alternativets anerkendelse skaber en del undren hos os i Enhedslisten. Det er jo ikke os, der skal anerkende Alternativets indsats, det skal vælgerne i 2021.

Foto: ABW