En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.287 borgere tilknyttet Sorø Kommunes Jobcenter viser stor tilfredshed fra borgerne i mødet med Jobcenteret. Spørgeskemaundersøgelsen har fokus på borgersamspil og inddragelse i henhold til borgernes oplevelse af en værdig sagsbehandling.

291 borgere har svaret på spørgeskemaet. Det svarer til 23 % af de adspurgte, som er tilknyttet jobcenteret enten som modtager af Kontanthjælp, Sygedagpenge, A-dagpenge, Ledighedsydelse eller Integration og Uddannelseshjælp.

Flotte resultater for alle områder

Spørgeskemaet indeholdt syv spørgsmål, hvoraf seks omhandlede borgerens oplevelse af samspil, inddragelse og sagsbehandling. For alle seks spørgsmål viser besvarelserne flotte resultater.

89 % svarer, at de oplever, at sagsbehandlingen er foregået på en tilfredsstillende og værdig måde.

93 % svarer, at de oplever, at deres sagsbehandler har været forberedt på møder, samt at Jobcenterets forventning til borgerens deltagelse i samtalen har været klar og tydelig. 90 % føler sig hørt ved samtalen.

I forhold til oplevelsen af at få hjælp fra Jobcenteret svarer 85 %, at de oplever, at der er blevet lavet en brugbar plan for det videre forløb, som borgeren kan se sig selv i. 76 % er enig eller meget enig i, at de gennem samtalen har fået præsenteret flere nye muligheder for tilbud.

Et arbejde givet godt ud

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget fik på udvalgsmødet torsdag præsenteret resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, som indgår som et mål i kommunens udviklingsaftale. Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sofie Ullerup Torpegaard udtaler:

”Det er glædeligt at kunne konstatere, at der udtrykkes en markant tilfredshed fra borgernes side ifm. mødet med vores Jobcenter. Det varmer i en tid, hvor der uretmæssigt skydes med ’skarpt’ mod landets jobcentre. Det viser også for mig, at vores arbejde med både sproglige pejlemærker og politik for mødet med borgerne har været givet godt ud.”

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i den videre dialog mellem sagsbehandlerne og ledelsen for at sikre, at der også fremadrettet bliver leveret jobrettede samtaler, som borgerne oplever som meningsfulde.

Foto: ABW