Sorø Kommune er højdespringer i årets DI’s analyse af erhvervsklimaet i Danmark. Gert Jørgensen og Niels-Henrik Glisbjerg vil gerne sige tusind tak for opbakningen. “Vi er rigtig glade for, at I er blevet meget mere tilfredse med den service og de rammevilkår, vi tilbyder jer i Sorø Kommune”.

Sorø springer fra plads nr. 76 til nr. 22 efter en målrettet indsats for at forbedre det lokale erhvervsklima. Sådan lyder konklusionen fra Dansk Industri.

– Kommunen rykker frem i samtlige 11 kategorier som indgår i undersøgelsen. Det er et resultat af en målrettet politik og indsats med henblik på at skabe en god og konstruktiv dialog mellem kommune og virksomheder, nævnte borgmesteren til Danmarks Radio. Sorø scorer især højt på information og dialog med virksomhederne, generel erhvervsvenlighed, jobcentrets virksomhedsrettede service samt sagsbehandling af byggesager.

Af konkrete tiltag på erhvervsområdet indenfor det seneste år kan nævnes:

• Dækningsafgiften er afskaffet pr. 1. januar.

• Jobcentret er i fuld gang med at styrke den virksomhedsrettede indsats gennem formidlingsenheden. Det giver øget dialog og tættere relationer til virksomhederne.

• Der er etableret en taskforce til hurtig håndtering af sager med virksomhederne,fx i forhold til byggesagsbehandling, miljøgodkendelser samt arbejdskraft.

• Sorø Erhverv har søsat et erhvervsmagasin, som udkommer til alle kommunens virksomheder to gange årligt, og der holdes flere orienteringsmøder for virksomhederne om bl.a. kommunale udbud og kommende opgaver etc.

– Vi er meget tilfredse med placeringen som nr. 4 på den danske TOP 10 liste, når det gælder information og dialog mellem kommunen og virksomhederne, siger formand for Erhvervsudviklingsrådet adm. dir. Mads Birk Kristoffersen, Gefion, som benytter lejligheden til at takke kommunen for den øgede prioritering af erhvervslivet og dermed jobskabelsen og bosætningen i Sorø.

Den næstbedste placering er en 10. plads i ”kategorien skatter & afgifter”, hvor virksomhederne kvitterer for afskaffelsen af dækningsafgiften pr. 1. januar 2015.

Når det gælder virksomhedernes generelle vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, er Sorø Kommune sprunget fra en 72. til en 15. plads. Der er stadig et stykke vej til førstepladsen, og der er områder, vi skal arbejde videre med. Men det tyder på, at vi er på rette vej med vores erhvervsstrategi, som også har fået Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens anerkendelse, da han besøgte Sorø i august.

DI’s analyse anviser således en række konkrete områder, hvor vi kan gøre det bedre. Kommunen har mangel på kvalificeret arbejdskraft, infrastrukturen kan være bedre, og den kollektive trafik kan styrkes. Og faktisk har vi hen over sommeren sat fokus på netop disse områder. Vi er i en løbende – og langvarig – dialog med Vejdirektoratet om etablering af rundkørslen ved Elmebjergvej/Kalundborgvej. Den kollektive trafik mellem Sorø Station og Stenlille har fået et løft med en række nye aftenafgange. Endelig er vi i samarbejde med erhvervslivet ved at finde en model, der kan bidrage til at løse problemet med den manglende kvalificerede arbejdskraft i kommunen.

Til sidst gøres der opmærksom på, at virksomhederne har mulighed for at komme i kontakt med kommunen gennem flere “hotlines”:

  • Jobcentret på telefon 57 87 69 50 eller mail virksomhedsservice@soroe.dk
  • Teknik, Miljø og Drift på telefon 57 87 63 40 eller mail byg@soroe.dk
  • Sorø Erhverv på 57 87 60 34 eller mail erhverv@soroe.dk
  • Borgmester Gert Jørgensen på telefon 31 46 32 29 eller mail gejo@soroe.dk
  • Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg på telefon 57 87 60 34 eller mail nhg@soroe.dk

DI’s rapport om Sorø som erhvervskommune 2015 er vedhæftet: Kommuneark_Sorø