frb skoleMandag den 18. maj 2015 kl. 12-13 begynder opførelsen af Ny Frederiksberg Skole.

Byrådet, skolefolk, pressefolk m.fl. inviteres til at se borgmester Gert Jørgensen tage det 1. spadestik.

Projektet omfatter nedrivning af den nuværende Frederiksberg Skole, undtaget blok 7, SFO og Frederiksberghallen, over to etaper. Den første etape er afsluttet, og opførelsen af den nye skole kan gå i gang. Den nye 2-sporede skole med tilhørende multicenter på ca. 7.000 kvm. opføres i to plan med kælder. Byggeriet er budgetteret til en samlet anlægssum på kr. 135 mio. De nye bygninger forventes ibrugtaget oktober 2016.

På Dit Sorøs Facebook side kan du se en billedserie.