Sorø Privatskole udtrykker tilfredshed med Finanslov 2016:

Der er netop indgået aftale om finanslov for 2016. Privatskolernes økonomi vil få en mærkbar forbedring de kommende år, da det er aftalt mellem forligspartierne, at koblingsprocenten skal øges med 2 procentpoint fra de nuværende 71% til 73%.

Det hedder sig i den netop indgåede finanslovsaftale at: ”Der afsættes i alt 120 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen.”

Første skoledag - alle mødes i gården
Første skoledag – alle mødes i gården

I 2011 satte den daværende regering tilskuddet ned fra 75% til 71%. Selv om privatskolerne ikke er tilbage på de 75%, så er det et skridt i den rigtige retning og en væsentligt forudsætning for at sikre en god kvalitet i undervisningen.

”Det er kun rimeligt, at pengene følger eleven. Man skal huske på, at tilskuddet er med til at sikre, at de frie grundskoler er et tilbud til de mange – og ikke som vi ser det i andre lande – en dyr luksus forbeholdt de få! De frie grundskoler er en demokratisk rettighed, der giver forældrene mulighed for at vælge den uddannelse og de rammer, de syntes er bedst for deres barn,” udtaler Casper Madsen skoleleder på Sorø Privatskole.

Danmarks Privatskoleforening er også tilfredse med aftalen. Selvom foreningen stadig arbejder for en tilbagevenden til en koblingsprocent på 75%, er dette et godt skridt i den rigtige retning. Den øgede koblingsprocent vil ligeledes afhjælpe den særlige udfordring skolerne står overfor i 2016, hvor beregningsgrundlaget for skolernes tilskud er markant lavere end normalt, grundet lærernes lockout tilbage i 2013.

”Det er dejligt at kunne konstatere, at det arbejde DP har lagt i bl.a. samtaler med politikere, embedsmænd etc. har medvirket til, at der i forhandlingerne er skabt plads til denne forbedring, endda i en tid, hvor der ikke er mange penge til fordeling. Vi er derfor tilfredse, men i samme åndedrag skal vi pointere, at vi betragter dette som et pitstop på vejen tilbage til de 75 %,” udtaler Karsten Suhr Formand for Danmarks Privatskoleforening.