Bestyrelsen for Sorø og omegns højskoleforening har valgt at aflyse samtlige foredragsarrangementer i den kommende sæson, som skulle være startet hér i september. Efter flere drøftelser med ledelsen på Sorø gymnastikefterskole, hvor højskoleforeningens foredragsarrangementer afholdes, er man nået frem til, at det ikke vil være forsvarligt at samle omkring 150 medlemmer af højskoleforeningen på efterskolen, der netop har taget imod godt 200 nye efterskoleelever.

Vi vil ikke risikere, at hverken efterskolens elever eller vores medlemmer, hvoraf mange tilhører risikogruppen, bliver smittet med COVID-19, udtaler formand for højskoleforeningen, Sonja Lund, som – sammen med den øvrige bestyrelse – er godt og grundigt ærgerlige over, at det færdige program for sæson 2020/2021 nu må skrinlægges.

Med baggrund i den nuværende Corona-situation i Danmark med stigende smittetal og sundhedsmyndighedernes anbefalinger er konklusionen, at vi ikke kan indfri alle sikkerhedskrav samtidig med, at vi ønsker at tilgodese forsigtighedsprincippet. Vi har derfor valgt at aflyse alle foredragsarrangementerne, som var planlagt frem til april 2021.

Vi håber dog, at vi – hvis Coronaen gør det muligt – vil kunne udskyde og gennemføre det allerede udarbejdede program i næste sæson, som starter i september 2021. Det kræver naturligvis, at vi kan få nye aftaler i hus med foredragsholderne, men det vil vi arbejde på, fortsætter Sonja Lund.

På trods af aflysningerne, lægger bestyrelsen for højskoleforeningen ikke arbejdet helt til side. Medlemmerne vil løbende få tilsendt nyhedsbreve, ligesom bestyrelsen meget håber på, at der til foråret vil kunne inviteres på en kombineret udflugts-/teatertur. Men det afhænger af Corona-situationen.

Generalforsamling udskudt
Højskoleforeningen skulle have afholdt sin ordinære generalforsamling i oktober – i forbindelse med et af foredragsarrangementerne. Vi er også nødt til at udskyde generalforsamlingen, fortæller Sonja Lund. Ud- skydelsen betyder, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer bliver siddende, indtil det bliver muligt at af- holde generalforsamlingen og dermed foretage de vedtægtsbestemte valg.

Foto: SDL
Del på sociale medier