Færre dræbte og tilskadekomne i trafikken frem mod 2030. Det er målet med den nye trafiksikkerhedsplan, som nu sendes i høring. Trafiksikkerhedsplanen danner grundlag for de kommende års prioriteringer af Sorø Kommunes trafiksikkerhedsmidler.

Trafiksikkerhedsplanen kan ses her: https://soroe.dk/media/2654223/2021-11-01-Trafiksikkerhedsplan.pdf 
Planen er i høring frem til 1. november. Send dit input til vejingeniør Gity Azizy på: giaz@soroe.dk.

Den nye trafiksikkerhedsplan gælder i perioden 2021-2026.

Trafiksikkerhedsplanen omfatter kun det kommunale vejnet. Det betyder, at statsvejene ikke er omfattet.

Foto: SDL