Borgmester Gert Jørgensen. Foto: Sorø Kommune

Sorø Kommune fik en af de sidste dage i august tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at låne 34 mio. kr. Heraf bevilges 30 millioner som et lån, der skal tilbagebetales over ti år, mens de sidste fire millioner kan lånes til konkrete projekter vedrørende borgernær velfærd.

De 34 millioner kroner falder på et tørt sted, for Sorø kommune har ondt i likviditeten, ikke mindst på grund af en uforudset betaling af 35 mio.. kr. til gadebelysning.

Borgmester Gert Jørgensen siger: ”Det glæder mig meget, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har lyttet til vores forespørgsel og vist forståelse for den vanskelige situation, vi er havnet i som følge af tilbagekøbet af gadebelysningen fra SEAS-NVE. I den vanskelige budgetproces, vi befinder os i, er det imidlertid vigtigt, at vi husker, at der er tale om lån. De 30 millioner skal betales tilbage over ti år med godt tre millioner om året.”

Presset lettes lidt

Borgmesteren tilføjer: ”I det tekniske budget har vi på forhånd tilført midler for at følge med den demografiske udvikling i kommunen. I forhold til at løse den budgetmæssige udfordring, vi står overfor, så har vi jo som politikere især tre håndtag, vi kan dreje på. Vi kan håbe på statslige tilskuds- og lånemuligheder. Vi kan udskyde planlagte anlægsopgaver, og vi kan prioritere i kommunens serviceniveau. Som bekendt fik vi ikke andel i særtilskudspuljen, men derfor er det så meget desto mere glædeligt, at vi nu får låneadgang på 30 millioner til likviditet. Det letter naturligvis presset på de øvrige håndtag en smule”, siger Gert Jørgensen.

 

Sorø Kommunes budget er i høring. Budgetforslaget indeholder et løft på 32 mio. kr. i 2019 til kommunale serviceudgifter, hvoraf de 10 mio. kr. alene er udgifter forbundet med den demografiske udvikling i antallet af børn og ældre. Det er blandt andet dette budgetløft, som giver den aktuelle budgetmæssige udfordring og gør det nødvendigt at prioritere de kommunale udgifter.