Sorø Kommune fortsætter sin fremgang i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse og lander i år på en samlet 6. plads, når det gælder erhvervsklima.

For tredje år i træk gør Sorø Kommune sig positivt bemærket og placerer sig nu helt i front, når det gælder erhvervsklima. Især på parametrene dialog, information og image er Sorø Kommune helt i top. Faktisk har Sorø Kommune landets bedste image, hvilket især afspejler kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere.

Sorø Kommune har landets bedste image, hvilket især afspejler kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere, skriver Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over det positive resultat:

“Det er fantastisk. Jeg er utrolig glad for, at virksomhederne på denne måde anerkender det store arbejde, vi laver i kommunen for at gøre det let og godt at være virksomhed i Sorø Kommune.

Vi har gennem flere år arbejdet målrettet med at udvikle og styrke en et erhvervsvenligt ”mindset” i den kommunale forvaltning, så man som virksomhed oplever, at uanset hvem man møder i kommunen, så er der en fælles interesse i at se muligheder og finde løsninger.

Og jeg ser vores positive placering i undersøgelsen som et udtryk for, at det er vi lykkedes med. Nu gælder det naturligvis om at holde snuden i sporet og fortsætte det gode arbejde,” siger han.

Lytter til erhvervslivet
Den største fremgang ses i kategorien ”brug af private leverandører”. På spørgsmålet om kommunens udbudsproces er Sorø Kommune gået 60 pladser frem (fra en 67. plads til en 7. plads), og når det gælder kommunale betalingsfrister, er man gået frem fra en 59. plads til en 14. plads.

“Igen er det den gode dialog, som er nøglen,” siger Anne Madsen, som er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune. “De kommunale betalingsfrister er et klart eksempel på, at kommunen har lyttet til virksomhederne og ændret praksis for at imødekomme erhvervslivet. Også på udbudsområdet er der en god og omfattende dialog med virksomhederne.”

Anne Madsen tilføjer, at 45 ud af 145 adspurgte virksomheder i Sorø Kommune har svaret, og at hun selvfølgelig er glad for deres respons i  DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Det er med til at styrke fortællingen om Sorø Kommune og rette omverdens blik mod de erhvervsudviklingsmuligheder, der er i vores kommune. De bedste ambassadører, vi kan få i den forbindelse, er virksomheder, der taler med andre virksomheder, siger formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

God planlægning peger fremad
Et andet stort spring tager Sorø Kommune i kategorien ”lokal planlægning”. På spørgsmålet om der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling, er Sorø Kommune sprunget fra en 24. plads til en 3. plads, og på spørgsmålet om hvorvidt den lokale planlægning giver plads til både by- og erhvervsudvikling, er kommunen sprunget fra en 34. plads til en 4. plads.

“En god planlægning er en planlægning, som skaber udviklingsmuligheder for både borgere og virksomheder. Det lægger vi vægt på i Sorø Kommune, hvor vi gennem de senere år har sat gang i en større boligudvikling samtidig med, at vi sørger for at have attraktiv, velbeliggende erhvervsjord klar til de virksomheder, som ønsker at flytte hertil eller udvide,” siger Gert Jørgensen.

Cadeau til den kommunale velfærdsservice
Også i kategorien ”kommunens velfærdsservice” er der flot fremgang til Sorø Kommune. På adgangen til børnepasning er kommunen sprunget fra en 7. plads til en 2. plads, og på folkeskoler er man sprunget fra en 46. plads til en 19. plads. Det glæder borgmesteren.

“En udfordring for kommuner og virksomheder over hele landet er at skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne skal bruge. Her glæder det mig at se, at når vi så lykkes med at tiltrække arbejdskraft til Sorø Kommune, og de nye medarbejdere bosætter sig og bliver brugere af den kommunale velfærdsservice, så melder de positivt tilbage om, at de er tilfredse med den kvalitet, de møder i daginstitutioner og folkeskoler,” siger Gert Jørgensen.

Fordomsfri dialog
At dialog og samarbejde er nøglen, er formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow, ikke i tvivl om.

“Hele grundlaget for den flotte placering er en direkte og fordomsfri dialog mellem erhvervsliv og kommunen, hvor vi sammen udpeger de områder, som har en reel betydning for erhvervsudviklingen.

Så går vi benhårdt efter dem – og vi tør godt sige højt, hvad vores ambitioner er, også selv om det ikke altid lykkes. Både kommunen og erhvervslivet skal turde vove pelsen og arbejde sammen omkring fælles mål. Der skal to til tango – enegang fungere simpelthen ikke,” siger Michael von Bülow.

Fakta
Sorø Kommune er landet 6. bedste erhvervskommune, ifølge DI’s erhvervsklimaundersøgelse 2017.

Sorø Kommune har landets bedste erhvervsimage, og ligger i Top Fem på parametrene Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere (1), Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder (2), Adgang til børnepasning (2), Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed (2), Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere (2), Kommunale erhvervsskatter (3), Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling (3), Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling (4), Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager (4), Dialogen mellem erhvervslivet og kommunale embedsmænd (5).

GemGem

GemGem