Sorø Kommune er gået tilbage på stort set alle parametre i DI’s årlige erhvervsklimaanalyse. Utilfredsstillende, siger borgmester Gert Jørgensen.

Et fald fra en 55. plads til en 76. plads i kategorien ”erhvervsklima”, og fra en 42. plads til en 72. plads i kategorien ”overordnet erhvervsvenlighed.” Årets DI-analyse af det lokale erhvervsklima er dårligt nyt for Sorø Kommune og for borgmester Gert Jørgensen.

– Det er en utilfredsstillende placering for Sorø Kommune. Vi tager kritikken til efterretning og ser på, hvad vi skal gøre for at styrke erhvervsklimaet. Her vil vi lytte til DI’s anbefalinger.

– De områder, som DI i rapporten anbefaler os at arbejde med, er områder, som vi allerede er i gang med at gøre noget ved. Vi har afsat midler til at etablere den rundkørsel, som erhvervslivet efterspørger, og vi er i god dialog med virksomhederne i erhvervsområdet om den.

DI’s anden anbefaling til kommunen handler om proaktiv erhvervsudvikling og image.

– DI’s anbefalinger ligger helt i tråd med den vision, vi netop arbejder med i byrådet. Her er erhvervsudvikling et selvstændigt fokusområde, ligesom vi også fokuserer målrettet på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i form af ressourcestærke borgere og styrke kommunens image gennem en tydelig profil, siger Gert Jørgensen.

Endelig anbefaler rapporten, at omkostningsniveauet for virksomheder nedbringes. Det er emner, som vil blive behandlet i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget.

– Vi tager kritikken til efterretning. Vi tager DI’s pointer alvorligt, og jeg har en klar forventning om, at vi får en bedre placering i 2015, siger borgmesteren.

Også godt nyt
Et enkelt punkt i analysen giver grund til glæde i Sorø Kommune. Kommunen får nemlig en flot førsteplads, når det gælder vækst i antallet af private arbejdspladser.

– Det tager jeg som et udtryk for, at vores fokus på at skabe organisk vækst hos vores virksomheder har en effekt, siger borgmesteren.