På det virtuelle byrådsmøde onsdag d. 16. december 2020, blev det besluttet at Sorø Byråd skal skifte navn til Sorø Kommunalbestyrelse. Navneskiftet skal styrke sammenhængskraften i kommunen. 

Forslaget nød bred opbakning – blot et enkelt byrådsmedlem stemte i mod. Forslaget skal dog behandles endnu engang, før at det kan træde i kraft, da ændringen af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum.

Læs mere her

Foto: SDL