Danske Dall Energy skal bygge det første kraftvarmeværk herhjemme, som næsten udelukkende fyrer med havepark-affald. Værket er CO2-neutralt og indebærer en kæmpe klimagevinst. Samtidig får Sorø-borgerne væsentlig billigere varme.

Fjernvarmekunderne i Sorø kan nu se frem til markant billigere varmeregning, og haveejerne på Sydsjælland kan glæde sig over, at deres haveaffald fremover gør nytte og bliver til miljøvenlig fjernvarme og strøm.
Det er konsekvensen af den aftale Dall Energy fra Hørsholm og Sorø Fjernvarme i dag offentliggør om et nyt kraftvarmeværk, som først og fremmest kommer til at fyre med lokalt have- og parkaffald.

Jens Dall. Pressefoto.

”Vi glæder os over at kunne bruge lokale energiressourcer. Det betyder reelt set, at når vores borgere afleverer grønt affald på genbrugspladsen, så får de det tilbage som varme i radiatoren. Sådan kan vi levere klimavenlig CO2-neutral varme,” siger energichef Ole Andersen fra AffaldPlus, der tilføjer, at det lokale CO2-neutrale haveaffald tidligere var et affaldsprodukt.

Mens fjernvarmekunder landet over er varslet store prisstigninger, kan Sorø-borgerne lune sig ved en prisbesparelse på 3.748 kroner per husstand per år for et standardfamiliehus på 130 kvadratmeter i forhold til det nuværende værk, som fyrer med naturgas. En besparelse på knapt 23 procent. Det skyldes, at havepark-affald blot skal sorteres og transporteres fra genbrugspladsen til biomasseanlægget, når borgerne har afleveret affaldet på en af de 11 havepark-affaldspladser i de seks AffaldPus-ejerkommuner.
Samlet kommer havepark-affaldet til at levere fjernvarme til 3200 borgere i Sorø og el svarende til 2.220 borgeres el-forbrug. Alt sammen ved at afbrænde lokalt haveparkaffald.
Men klimaet er muligvis den største vinder.

Det nuværende naturgasfyrede værk udleder cirka 11.250 tons CO2 ud om året. Det kommende kraftvarmeværk er CO2 neutralt.

Vandt EU-udbud
Leverandøren er fundet gennem et EU-udbud, som Dall Energy vandt efter at være kommet bedst ud på en række parametre.

”Vi har erfaring med haveaffald som energikilde fra værker i Bogense og Sønderborg, men det er første gang, at vi skal etablere et kraftvarmeværk, hvor anlægget har på lokalt haveparkaffald som primær energikilde,” siger Jens Dall, der er administrerende direktør og grundlægger af Dall Energy.

Dall Energy har i de senere år har vundet en række priser inden for biomasseteknologi, og virksomheden har selv udviklet den multibrændselsovn, som omsætter haveaffaldet til varme og el.

”Af alle scenarier med forskellige teknologier vi regnede igennem, havde biomasseteknologien og anlægget fra Dall Energy den laveste CO2-udledning, og det vejede tungt, da vi traf afgørelsen om leverandør,” siger energichef Ole Andersen fra AffaldPlus, der tilføjer, at CO2-udledningen ved brug af lokal biomasse viste sig markant lavere end et alternativ som eksempelvis en eldrevet varmepumpe.

Til gavn for klimaet
Jens Dall peger på, at Sorøs løsning er til gavn for klimaet.

”Haveaffald afgiver præcis den sammen mængde CO2, om det bliver brændt af, eller om det ligger og går til i haven eller skoven. Derfor er det helt oplagt at brænde affaldet af, så man undgår at holde varmen ved andre mere miljøbelastende energiformer,” siger Jens Dall.

Han peger på, at for eksempel el-opvarmning delvist kommer fra kul og gas, og derfor afgiver CO2 uden at betale tilbage. Grønt affald derimod erstattes af ny grøn bevoksning.

”Man skal bare sørge for, at havens buske og træer vokser mindst lige så meget som den mængde træ og grønt affald, som man brænder. Det sikrer en stabil lagring af CO2,” konstaterer han.
Dall Energy er ved at etablere sig på det franske fjernvarmemarked og har indgået aftale om et lignende værk i Rouen og har flere værker på vej.

Det nye biomasseanlæg erstatter det hidtidige naturgasanlæg som varmekilde.

Fakta om biomasseværket i Sorø

1. Havepark-affaldet stammer fra 11 lokale haveaffaldspladser, der samler haveaffald fra op til 300.000 borgere.
2. Varmeprisen for et standard et-familiehus i Sorø forventes at blive 12.752 kr. per år. I dag er prisen 15.600, men den ville stige til 16.500 kr., hvis man var fortsat med det nuværende naturgasfyrede værk.
3. Besparelsen i forhold til i dag er 2.848 kr. per år. I 2022, hvor det nye værk åbner, vil besparelsen være 3.748 kr. per år.
4. Værket kommer også til at producere el af haveaffaldet svarende til 2.200 borgeres årlige forbrug.
5. På årsbasis kommer 80 procent af energien fra lokalt havepark-affald. De sidste 20 procent fra anden biomasse.

Sorø Fjernvarme er et a/s datterselskab af AffaldPlus, som er ejet af seks sydvestsjællandske kommuner: Faxe, Sorø, Næstved, Vordingborg, Slagelse og Ringsted Kommuner.