4-6. juli 2012 er der atter sommerhøjskole i Sorø. Sommerhøjskolen arrangeres af Sorø Menighedsråd under ledelse af sognepræst Kristian Østergaard.

Temaet i år er mødet mellem mennesker og omfatter foredrag af Henrik Day Poulsen, Synne Garff, Tom Christensen, Eva A. Selsing, Kathrine Ærtebjerg, Arne Hardis, Janina Katz og Kristian Østergaard selv.

Det koster 1.850 kr. at deltage incl. koncert i klosterkirken, måtider og festmiddag.

Frem til 10. februar har borgere i Sorø Kommune fortrinsret til de begrænsede pladser på højskolen. Derefter kan alle tilmelde sig. Tilmelding.

Sorø Akademi