Hæftet med Sommerferieaktiviteter er udkommet!

Du kan se det på Ung Sorøs hjemmeside.

Hæftet er spækket med aktiviteter for enhver smag.

Aktiviteterne i skolesommerferien er arrangeret i samarbejde med Sorø Sportsråd, SSP-funktionen, Klubberne og mange foreninger og institutioner.

Sommerferieaktiviteterne er åbne for alle børn, der bor i Sorø Kommune. Størstedelen af aktiviteterne er gratis, og du møder bare op til aktiviteten, der hvor den foregår.

Enkelte aktiviteter kræver forhåndstilmelding. Ganske få aktiviteter kræver betaling. Tjek hæftet.