Læserbrev af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

I løbet af 2019 skal der diskuteres ressourcetildeling til almenområdet i Sorø Kommunes folkeskoler. Ressourcerne tildeles på baggrund af det forslag, der er sendt i høring i løbet af juleferien.

Der er al mulig grund til at kaste et kritisk blik på den nye ressourcetildelingsmodel. Hvis der ikke sker ændringer i elev og klasseantal kan den medføre:
– En samlet besparelse på ca. 150.000 kr.
– At Frederiksberg Skole vil miste omkring 350.000 kr., hvilket svarer til en pædagogstilling. Det på trods af, at det især er på Frederiksberg, der kommer flere tilflyttere.

Værst er det dog, at der arbejdes videre med meget store klassekvotienter. Lige nu lægges der op til, at der vil være minimum 19 klasser med 25 til 28 elever.

Det står i stærk modsætning til den forskning, der viser, at reducerer man klassekvotienterne i de største klasser med 5 elever, så øges elevernes resultater med 10 %.

Klassestørrelse har ikke blot betydning for elevernes afgangseksamener. De har også betydning for elevernes livsindkomst, der er 3,4 % højere for voksne, der har gået i klasser med omkring 20 elever, end den er, hvis man har gået i en klasse med 25 elever eller derover.

Forskningen fra Sverige og Anvendt Kommunal Forskning viser, at det især er elever, der oplever skolen som et vanskeligt sted at være, som vinder når klassers størrelse reduceres. Små klasser giver ganske enkelt eleverne lyst til at tage mere uddannelse.

Årsagen skal findes i, at der er mere tid til den enkelte elev i en lille klasse, og der bliver eleverne forstyrret mindre af uro og larm.

Klassestørrelsen påvirker også skolemiljøet. Det viser sig, at elever i små klasser er tryggere og mindre bange for at stille spørgsmål. Det har den afledte effekt, at vi får børn med større selvtillid og børn med gå-på-mod – det skaber simpelthen børn, der ikke så let giver op.

I Enhedslisten er vi godt klar over, at klassestørrelse ikke gør det alene. Men det er en faktor, der har så stor betydning, at vi ikke kan, skal eller må se bort fra den.

Foto: ABW