Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

Hver tredje måned modtager byrådet en såkaldt økonomisk redegørelse, og hver tredje måned protesterer vi fra Enhedslisten mod den fremstilling der fremlægges. Ikke så meget på grund af indholdet, men fordi de økonomiske redegørelser som udgangspunkt er uigennemskuelige og skrevet i et udemokratisk kancellisprog. Et sprog, der er designet til at undgå, at borgerne kan følge med.

Den form for sagsfremstilling er et angreb på demokratiet, fordi det vil hindre en meget stor del af befolkningen i at følge med.

Alle skal kunne følge med i og deltage i den demokratiske proces, uanset om deres skolemæssige baggrund.

For Enhedslisten handler det ikke kun om det økonomiske redegørelser, det handler i det hele taget om at sagsfremstillinger skal være så tilgængelige, at flest mulige ikke blot kan, men også har lyst til at følge med i den demokratiske proces.

Hele tanken i, at skrive i et lukket fag- eller et kancellisprog er, at få de der skal tage stilling, til emnet at opgive at læse. Dermed sker der en magtforskydning fra det politiske til det administrative niveau. Det behøver vi næppe fra Enhedslisten at gøre opmærksom på er udemokratisk.

Enhedslisten er tidligere blevet lovet, at der vil blive set på sagen, vi må sige, at vi er ikke imponerede over resultatet af det eftersyn, så vi vil blive ved med at holde øje med, om Sorø kommune overholder egne sproglige pejlemærker eller med andre ord, lærer at skrive på dansk, sværere er det egentligt ikke.

Del på sociale medier