Af Sascha Fich, Spidskandidat for Radikale Venstre – Kommunalvalget 2021

Vi står i dag med to store udfordringer, når det kommer til vores børn og unge.
Alt for mange børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne, og alt for mange børn og unge mistrives.

På trods af en folkeskolereform og årtiers politisk fokus, er det endnu ikke lykkedes os at løse problemet. Tværtimod.
På nogle områder går udviklingen endda i den forkerte retning.

Hver sjette elev forlader i dag folkeskolen uden de basale færdigheder i dansk og matematik.
Hvert femte barn kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter grundskolen. Samtidig føler hvert fjerde barn i 8. klasse sig ensom.
Hver fjerde elev i 9. klasse har ligefrem gjort eller forsøgt at gøre skade på sig selv.

Det er meget bekymrende tal, der dækker over mange ulykkelige børneliv, og opremsningen kunne desværre fortsætte.
Jeg tror, at det allerede står lysende klart: Det gode børneliv er vor tids største velfærdsprojekt. Ikke mindst for os i Sorø Kommune.
For selvom vi er gode til meget, så må vi desværre se i øjnene, at vi også står med en kæmpe opgave, og især når det handler om trivsel, halter vi efter i Sorø Kommune.

På nogle skoler trives eleverne, mens de på andre skoler trives dårligt – langt under landsgennemsnittet. Det kan vi simpelthen ikke være tilfredse med.
Det er et generationssvigt af dimensioner, da trivsel er afgørende for, at eleverne kan forlade folkeskolen med den grundlæggende faglighed bare nogenlunde på plads.

Radikale Venstre har fremlagt vores vision for folkeskolen.
Er der én ting, vi har lært af folkeskolereformen, så er det, at man ikke kan tvinge forandringer ned over hovedet på lærere, børn og forældre.

Derfor er det sidste punktum i den radikale politik ikke sat, før vi har talt med dem det handler om. Børn, forældre, pædagoger og lærere. Og dig.

Hvordan mener du, vi kan sikre det gode børneliv – vor tids største velfærdsprojekt?

Sascha Fich. Spidskandidat KV21. Pressefoto.