Debatindlæg af Søren Mogensen, Parnasvej 63, 4180 Sorø

Som borger med adresse på Parnasvej bliver jeg dagligt konfronteret med synet af 18 store byggeskure, der nu i et års tid har stået opstablet i grusgraven på Parnasvej 45. Ikke noget kønt syn, lige midt i et ellers værdifuldt naturområde på den smukke Parnasvej.

Da de opstablede skure ikke har mindste relevans for driften af grusgraven, er der alene tale om udnyttelse af et område i grusgraven til uvedkommende deponering, formentlig med yderligere økonomisk vinding for øje.

Den slags må man ikke. Længerevarende deponering i det åbne land kræver helt særskilte tilladelser, og det er der jo masser af gode grunde til. Tilladelsen til at grave grus indebærer ikke implicit tilladelse til alt mulig andet også. Sådan er reglerne, og det er både udvinder (ejeren af Tulstrup Sten & Grus ApS) og Sorø Kommune så udmærket vidende om – det har de nemlig selv erkendt under sagens tidligere omtale i medierne. Men begge parter er ligeglade.

Udvinders moralske habitus har ført ham til at udtale, at når kommunen ikke tager initiativ til at få ham til at overholde loven, vil han heller ikke selv gøre det. Nu kunne man så tro og håbe, at det med sådan en provokation lå lige til højrebenet for kommunen at retlede manden. Men nej, det gør det ikke!

For fra kommunen lød det i juli måned, at man ikke lige havde tid og ressourcer til at se på sagen. Det har man så åbenbart stadig ikke. Det er ikke prioriteret at gribe ind i den slags sager, hvor en erhvervsdrivende (her endda en udenbys) blæser på regler og love til gene og ulempe for kommunens borgere.

Prioriteringen må jo være politisk funderet/sanktioneret af borgmester og byråd. Så måske man kan få en forklaring: Er det ikke kommunes opgave at sikre samfundets regler overholdt og håndhævet, uanset hvad de handler om og hvem der bryder dem? Og hvis svaret er ja, hvornår sker der så noget med byggeskurene på Parnasvej 45?