SF i det sjællandske har fået et medlem af Landsledelsen: Flemming Stenild, Nysted.

35 Stenildedited”Efter et landsmøde med gejst og vilje til at finde nye veje glæder jeg mig til at bidrage med min erfaring fra 28 års amts- og regionsrådsarbejde og livet uden for hovedstaden ”, siger Fleming Stenild.

”På grundlag af SF’s værdier udformer og kæmper vi nu for mange konkrete forslag i byråd, regionsråd og folketing. Dertil kommer analyser og drøftelser af fremtidens store udfordringer. Det skal munde ud i visioner og løsningsforslag og samles i den nye store SF fortælling.

Og det ved jeg som formand for SF Sjællands regionsbestyrelse, at medlemmerne her allerede er godt i gang med”, slutter Flemming Stenild.