Af Sofie Ullerup Torpegaard og Jens Jacobsen – Kandidater til KV21 for Det Konservative Folkeparti
og Mogens Schwensen – Kandidat til KV21 og Regionsvalg 2021

Sorø kommune er præget af fantastisk natur og store grønne områder.

I vores undergrund ligger der store naturressourcer, i form af grus og sten, der er grundelementer i størstedelen af de anlæg vi laver både lokalt, regionalt og nationalt. F.eks. vejanlæg, Supersygehuset i Køge, institutioner samt byggeri af bolig og erhverv.

Region Sjælland der er myndighed på området, fastlægger de overordnede rammer for råstofområdet og for tilladelser til råstofindvinding – kommunen har lille eller ingen indflydelse på placeringer af graveområder.

Lokalt i Sorø kommune er det særligt interessant. Derfor er det vigtigt, at der skabes tætte relationer mellem kommune og regionen. Der er flere interesser, der skal tages hensyn til – både råstofbehovet i byggeriet, lodsejere, naturen og dyrelivet, bolig, by- og erhvervsudvikling og de mennesker, der bor tæt på de udlagte områder. Disse forhold er væsentlige i de områder, hvor vi bor, nær Stenlille og på Frederiksberg.

Derfor er det vigtigt, at vi får en lokal kandidat i Regionen, der varetager vores lokale interesser.

Derfor peger vi på Mogens Schwensen, som din lokale regionskandidat.

 

Foto: SDL