Af Jacob Mark, SF

SF har opsagt forliget om lange skoledage og stram styring af folkeskolen.

I 10 år har politikerne styret den danske folkeskole med et jerngreb. Styret med lange skoledage (en af de længste i verden), stive læringsmål, ranglister, test, tvungen inklusion og med mindre plads til det kreative, det praktiske og det skæve.

Og samtidig er stadig flere børn begyndt at mistrives. Flere børn end i mange år må blive væk fra skolen, fordi de har det for skidt til at komme.

Har de lange dage og den stramme styring gjort noget godt for fagligheden så i det mindste? Nej, resultaterne i læsning og matematik er gået den forkerte vej.

I stedet vil vi sætte landets folkeskoler fri og give dem mulighed for fx at gøre skoledagen kortere og give flere timer med to uddannede voksne.

Frihed og tillid virker. I Holbæk er skolerne blevet sat fri i et stort frihedsforsøg. De har gjort skoledagen kortere – i forskellig grad – og brugt ressourcerne til at lave skole på den måde, der giver mening lokalt.

Børnene er gladere. De ansatte er gladere. Forældrene er gladere.

Det er hvad der sker når politikere slipper kontrolgrebet.