Mandag den 30. april begynder de nye to-delte skraldebiler at indsamle madaffald og restaffald i Sorø Kommune.

Det skriver AffaldPlus til Dit Sorø. 

Foto: AffaldPlus.

Æbleskrog, osterester og kyllingeben i det ene rum. Mælkekartoner, bleer og cigaretskod i det andet rum. Det er nu, du skal begynde at sortere dit madaffald fra dit restaffald, så mest muligt kan blive genbrugt.

Fra den 30. april begynder AffaldPlus at tømme de nye mad- og restaffaldsbeholdere over hele kommunen. Præcist hvornår de tømmer hvor, kan du se i din nye tømmekalender.

Den er sendt ud til alle villaejere og ejendomsadministratorer via e-boks, men du kan også finde den på hjemmesiden www.affaldplus.dk/soroe.

Vent lidt med genbrugsbeholderen
I tømmekalenderen kan du også se, hvornår du får tømt din genbrugsbeholder. Indtil videre har AffaldPlus bedt dig om at bruge genbrugsbeholderen som hidtil (dvs. kun til glas og papir), men lige så snart de har tømt den næste gang, bliver beholderen mærket om, så den passer til den nye ordning.

AffaldPlus vil derfor gerne bede dig om at lade genbrugsbeholderen stå fremme, til de har sat nye mærker på.

Når din beholder er blevet mærket om, må du sortere i den på den nye måde: Dvs. papir og småt pap i det lille rum og metal, glas og hård plast i det store rum.

Sortering
Sammen med din nye beholder fik du udleveret en køkkenspand og poser samt information om, hvordan du skal sortere. Bliver du i tvivl om sorteringen, kan du prøve AffaldPlus’ ”Affalds-ABC”. Det er en elektronisk sorteringsvejledning, hvor du kan slå ord op og få svar på, hvordan det skal sorteres. Affalds-ABC’en finder du også på AffaldPlus’ hjemmeside.

Via hjemmesiden kan du desuden melde, hvis du ikke har fået tømt affald eller ændre på din affaldsløsning. Du kan også tilmelde dig en service, så du får besked på sms eller e-mail dagen før, de henter affald hos dig.

Det gamle udstyr
Har du bedt AffaldPlus om at hente dit gamle udstyr til restaffald (stativ eller beholder), kommer de og henter det i maj/juni måned. Lad det derfor stå fremme, så de kan finde det.

Vil du gerne have, de henter dit udstyr, og har du endnu ikke givet besked om det, så send en mail på affaldplus@affaldplus.dk INDEN 21. maj 2018. Du kan også beholde dit udstyr eller selv køre det på genbrugspladsen.

Har du spørgsmål til dit affald, så kontakt AffaldPlus. Det er AffaldPlus, som står for affaldsordningerne i Sorø Kommune og besvarer henvendelser fra dig som borger.