PRESSEMEDDELELSE

Vintertiden tvinger Sorø Roklubs roere til at gå på land!
Nye klubmestre fejret ved standerstrygnigen!

Den sidste måneds dejlige efterårsvej har givet roerne mulighed for at fortsætte den daglige ro-træning på den smukt efterårsklædte Sorø sø. Søndag gik vi over til vintertid og det medfører at roerne nu træner på land alle hverdage – mens der fortsat er træning på søen i store bådtyper lørdage og søndage kl. 9.30 – så længe vejret tillader det.

I lørdags trænede roerne om formiddagen i tæt tåge på Sorø Sø og alle var spændte på om solen og vinden ville få tågen til at forsvinde, således at den årlige klubkaproning med start ved Skjolden og mål ved roklubben kunne gennemføres som planlagt. 35 medlemmer mødte op til lodtrækning om hold og både – tågen blev så gennemsigtig, at kaproningen kunne gennemføres med 3 indledende løb og finale med knivskarp konkurrence mellem de tre vindere af indledende. Michael Rask Bertelsen og Gert Busk stod for starten på Skjolden, mens Elsebeth K. Nielsen og Jens Erik Redsted Jensen var måldommer og tidtager.

Alle kæmpede til sidste åretag om den eftertragtede titel: klubmester. Vinder og klubmester 2011 blev Andreas Sloth, Lars Bo Andersen, Martin Tangø og Bonnie Lund med Thea Lindblom på styrmandssædet.
I standerstrygningstalen omtalte formanden de mange flotte resultater, som de talentfulde unge roere har opnået på kaproningsbanerne i 2011: 2 Årgangsmesterskaber, vinder af både pige og drengeklassen i jun. B i TU Cuppen – der var ros til mastersroerne for 13 guldmedaljer ved VM i Poznan samt til Ulla Hvid, Ruth Köster og Lars Bo Andersen for Danmarksmesterskaber på Brabrand sø.

Den rekordstore Sorø Regattaen med Nordiske Mesterskaber, som havde deltagelse af 841 hold, blev omtalt og der lød en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde havde ydet en indsats for at de mange aktive kunne konkurrere på ”Nordens bedste rofarvand”. Endvidere lød der tak til de medlemmer, som arbejder aktivt omkring klubbens store gruppe ungdomsroere, og stor tak til klubbens mange samarbejdspartnere. Herefter blev den blå/hvide klubstander taget ned.

Roklubben har tradition for uddeling af forskellige hædersbevisninger i forbindelse med standerstrygningen. Lasse Buus skænkede ”Fiduspokalen” til klubben til uddeling til en junior C roer, som ungdomslederen har fidus til. Pokalen blev tildelt Ida Langkjær, som i den forløbne sæson har roet db.sculler og db.firer. Anders Lindblom blev hædret med ”Brasso pokalen”. Standerpokalen, som har været i cirkulation siden 1969 blev uddelt til Jens Erik Redsted Jensen.

Der blev endvidere uddelt gaver til instruktørerne Arne Staffe og Ole Jørgensen samt til gruppen omkring ungdomsroerne Lasse Buus, Arnold Pedersen, Birgit Juel-Hansen, træner Gert Busk og forælder Michael Gravfort for deres utrættelige arbejde for og med de unge.