“Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET” vil efter et år med overskud yde tilskud til frivilligt arbejde i avisernes udgivelsesområde. Det er også Sorø, hvor Sorø Posten udkommer.

Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, arrangementer, udviklingsargbejde, udsmykning, nyanskaffelser og lignende. Husk budget i ansøgningen.

Fire ansøgere vil modtage hver indtil 20.000 kr., og syv ansøgere vil modtage hver indtil 10.000 kr.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2011. Ansøgninger stiles til “Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET” og sendes til direktionen@sn.dk eller til Direktionssekretariatet, Søgade 4-12, 4100 Ringsted.


Sorø byskilt