Der var fin dialog efter formandens mundtlige beretning på DN Sorøs digitale Årsmøde:

Det er tydeligt, vi har optimismen og engagementet i behold.

Årsmødet blev udsat november 2020 i håb om færre restriktioner for et fysisk møde i det nye år. Da det ikke blev tilfældet måtte vi holde mødet digitalt.

Bestyrelsesvalgene gav genvalg til alle som ønskede det og nyvalg som 3. suppleant til Jens Jørgen Hansen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og fast dirigent på først kommende bestyrelsesmøde.

Efter Årsmødet blev de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter siddende lidt, så vi kunne tage årets gruppefoto.

Bestyrelsen i DN Sorø

 

Øverst fra venstre: Jens Jørgen Hansen (suppleant), Rolf Lehrmann, Jan E. Pedersen, Signe Friis Jørgensen, Jeppe Jørgensen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp (suppleant), Lena Bau, Kirstine Dahl, Jan Woollhead, Niels Hilker, Armin Vauk, Niels Levinsen.
Henning Bussenius-Larsen og Simone Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i Årsmødet.