Niløse Kirke
Kongstedvej 19
4293 Dianalund

Kontakt kirken

Følg kirken på Facebook

Klassisk landsbykirke
Niløse Kirke er en af fire kirker i Dianalund, der er en del af Ringsted-Sorø provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. Fra 1668 tilhørte Niløse Kirke Tersløsegård, som i 1745 blev købt af Holberg. Han testamenterede siden kirken til Sorø Akademi, og først i 1934 overgik kirken, som de øvrige kirker i Dianalund, til selveje.

Kirken består af kor og skib, hvoraf kun skibets vestligste del stammer fra 1100-tallet. Resten stammer tilbage fra den store ombygning i 1847. Kirken er bygget på en banke med frit udsyn til de tre sider, i nord mod bakkerne bag Åmosen.

Folkets kirke
Niløse, Tersløse og Skellebjerg Kirker har et fælles menighedsråd, som blev sammenlagt i 2008. Det blev i 1849 kollideret via Grundloven, at kristendommen er den officielle og statsstøttede religion i Danmark. Den danske folkekirke er delvis drevet af staten, men med stor frihed for den enkelte præst og menighed.

Kirkerne i Dianalund er ledet af det lokale menighedsråd, der varetager kirkens økonomi og administrative ansættelsesforhold samt planlægger og udfører det store arbejde med arrangementer i og omkring kirken. Det er kendetegnende for den danske folkekirke, at den ikke opfattes som statens kirke, men som folkets kirke.

Kirkerne i Dianalund har ligeledes fælles hjemmeside og kalender, og de deler også sognegården, som ligger i Tersløse.

Kirkeåret i Niløse
Kalenderåret begynder den 1. januar, men den kristne kirke har sin egen kalender, det såkaldte kirkeår, som begynder den 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der ca. 60 søndage og helligdage, hvor der afholdes gudstjenester med faste tekster fra Det Nye Testamente, som fortæller Jesu historie fra advent til advent.

De centrale fester er Julen og Påsken, hvor Niløse Kirke især ved juletid er fyldt op, ligesom de andre kirker i pastoratet. Nogle gudstjenester skiller sig yderligere ud, bl.a. er Niløse Kirke kendt for sin kyndelmissegudstjeneste. Her er andagten smukt præget af lys og sang, hvorefter lyset bæres ned til præstegården, hvor der serveres suppe.


sølvpartner