Kirke-Flinterup Kirke

Kirke-Flinterup Kirke
Flinterupvej 17
4180 Sorø

Skib, kor og apsis er bygget i romansk stil og de ældste dele er fra slutningen af 1100-tallet. Det sengotiske hvælvede tårn og våbenhuset er fra ca. 1500.

Kontakt sognepræst Kirsten Fogsgaard

Kontakt kirken

sølvpartner