Kirke-Flinterup Kirke
Flinterupvej 17
4180 Sorø

57 80 71 16
KFO@ km.dk

En hyggelig landsbykirke
Kirke Flinterup er rent befolkningsmæssigt et lille sogn med 320 indbyggere (1.1.2019).
Oprindelig opstod landsbyen Flinterup omkring de tre store gårde: Flinterupgård, Flintebjerg-gård og Viegård (som senere brændte og blev genopbygget uden for byen.) Kirken ligger på et skrånende terræn, og fra den nordlige del af kirkegården er der et flot udsyn over landskabet. Kirken er ifølge klokkeinskriptionen på den ene klokke indviet til Jomfru Maria. De ældste dele af kirken: skib, kor og apsis er formodentlig bygget i sidste halvdel af 1100-tallet og er opført af kampesten og kridtsten. I den gotiske tid, omkring år 1500 opførtes tårn våbenhus og sideskib.

I slutningen af 1600-tallet var kirken kommet i så dårlig stand, at den ikke kunne repareres for egne midler. Derfor udgik der kongebrev om, at Flinterup Kirke i de nærmeste år skulle have tilført 2 rigsdaler fra hver eneste kirke på Sjælland og Fyn, som havde råd til.

Siden reformationen har kirken tilhørt bl.a. ejerne af Hellestrup gods; herefter blev kirken testamenteret til Sorø Akademi, hvorfra den overgik til selveje i 1934.

Kirkerummet
Enhver, der træder ind i Kirke Flinterup Kirke bliver betaget af dens skønhed og varme farver i grønt og rødt. Mange musikere roser desuden kirkens fine akustik.

Alterbordet, muret af røde munkesten, blev i 1989 forsynet med et smukt antependium vævet af Kirsten Kamedula. Altertavlen er fra 1633 med et malet motiv af nadverens indstiftelse, måske nok et noget naivt billede, der dog betager beskueren. Prædikestolen er udsmykket med evangelistsymboler.

Flinterupkorset i kirkens kapel
Som erstatning for en defekt Kristusfigur fik menighedsrådet
i 2006 fremstillet et kors, ud fra en skitse, udarbejdet af
menighedsrådsformand Eduard Rasmussen. Korset er i poleret stål med en messingplade i centrum, som fremhæver korset; selve korset er buet og asymetrisk afskåret. Det er udført af HJ-Design i Ugerløse. Korset hænger i kirkens kapel.

Kirken som samlingssted
Søndagens gudstjeneste er omdrejningspunktet i alt, hvad der sker i kirken. Der er dåb, konfirmationer, samt vielser og begravelser. Derudover afholdes der koncerter i kirken; en altid velbesøgt julekoncert, men også de øvrige koncerter trækker mange til. Kirketeatret for børn har været på besøg flere gange.

Nytårsgudstjenesten og nytårssammenkomsten bagefter er meget populær, ligesom eftermiddagen, der arrangeres for sognets nuværende og fraflyttede pensionister (afholdes i præstegården i Munke Bjergby )

Igennem de seneste fem år er der arrangeret pilgrimsforedrag og pilgrimsvandringer med kirken som udgangspunkt. Vandringerne er bl.a. gået til nabokirker og til Kilden i Store Bøgeskov med stor tilslutning.

Inskriptionen på kirkens anden klokke bærer ordene: ”Til din Pris Herre lad mig lyde og mange til dit Huus indbyde”. De ord forsøger menighedsråd og præst at leve op til.

Sognepræst er Kirsten Fogsgaard, som kan kontaktes på ovenstående telefon og mail.

Kirkens hjemmeside: www.kirke-flinterup.dk

sølvpartner