Fjenneslev Kirke
Langtoftevej 2A
4173 Fjenneslev
Tlf. 29 60 98 68 (tirsdag-fredag)

Følg kirken på Facebook 

Tvende tårne
Fjenneslev Kirke med de tvende tårne ligger lidt syd for den gamle hovedvej midtvejs mellem Sorø og Ringsted i landsbyen Kirke Fjenneslev. Den blev bygget af en af Hvideslægtens kendte mænd, Asser Rig og hans hustru Inge.

I kirken findes et kalkmaleri fra ca. 1150, hvor man ser ægteparret række en ring og en model af kirken mod himlen, hvor guds hånd tager imod gaverne.

Et sagn vil vide, at Asser Rig måtte drage i krig inden kirken var færdigbygget. Derfor aftalte han med sin hustru, at fødte hun en dreng, skulle hun bygge et tårn på kirken, og blev det en pige, skulle hun bygge et spir, så han på lang afstand kunne se, hvad hun havde skænket ham.

Da han vendte hjem, havde hun født de to sønner Absalon og Esbern Snare, så derfor har kirken to tårne.

Sten på sten
Sagnet kan imidlertid ikke være andet end et sagn, idet de to drenge ikke var tvillinger. Desuden må tårnene være bygget til senere, idet kirkens skib er af kampesten, medens tårnene er bygget af munkesten, der først kom til Sjælland omkring 1160. En interessant indretningsmæssig detalje er, at der under loftet i kirkens vestende findes et lille herskabspulpitur.

Fjenneslevegnen har været hjemsted for beboelse tilbage til stenalderen, hvilket de mange stendysser vidner om. Det er især Hvideslægten, en af de mest indflydelsesrige danske slægter i det 12. og 13. århundrede, der har givet byen og kirken dens fremtrædende plads i danmarkshistorien.

Familievenlig kirke
Fjenneslev Kirke er fyldt med liv, og børnefamilier er velkomne. Fastelavn markeres med en børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af tøndeslagning på sognehusets terrasse, fastelavnsboller og andre godter.

Egnens fire kirker – Bjernede, Slaglille, Alsted og Fjenneslev – har også et børnekor – kaldet Minihviderne. Dem kan du bl.a. opleve i december, når de går luciaoptog.

Musikken er i højsædet i Fjenneslev Kirke, som hvert år markerer Spil Dansk Dagen.

Gå i kirke
Fjenneslev Menighedsråd arrangerer sammen med spejderne en eftertragtet vandretur til kirken. Det er en oplevelse, når børn og voksne sammen går fra kælkebakken over markerne, mens kirkeklokken ringer, ligesom i gamle dage. Når turen går hjem i skumringen, er vejen oplyst af spejdernes fakler.

Kontakt kirken 

Denne artikel er forfattet i samarbejde med Johannes Lundstrøm


sølvpartner