Let hverdagen med ny velfærdsteknologi
Kom og få inspiration ved Sorø Kommunes velfærdsteknologimesse den 24. maj kl. 16-19 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

På messen kan du se nogle af de kendte og nye muligheder, som velfærdsteknologien byder på, og du kan opleve de to inspirerende oplægsholdere:

Jørgen Duus, livsstilsanalytiker, underholder med: ”Grå eller guld” – et foredrag om fremtidens ældre, der nok er gamle af alder, men ikke så meget af sind.

Birgit Mikkelsen, chefkonsulent på velfærdsteknologiområdet i Aarhus Kommune, vil fortælle om den kommunale vinkel på velfærdsteknologien.

Velfærdsteknologi som understøtning af det enkelte menneskes selvhjulpenhed

Borgere med funktionsnedsættelser har længe kendt til de muligheder velfærdsteknologien byder på, som f.eks. ”omverdenskontrol” med central styring af f.eks. stereoanlæg og belysning, automatiske dør- og vinduesåbnere, gardinautomatik, automatiske tænd og sluk funktioner, kommunikationshjælpemidler, spiserobotter, dørlås / elektroniske nøgleløsninger osv.

Løsninger, som alle medvirker til, at det enkelte menneske i så høj grad som muligt kan bevare sin selvhjulpenhed trods svære funktionsnedsættelser.

Velfærdsteknologi som almindeligt forbrugsgode

Disse velfærdsteknologiske løsninger – og mange nye løsninger, er nu for alvor ved at vinde indpas som almindelige forbrugsgoder i hverdagen for flere grupper i samfundet.

Vi er som samfund i stigende grad, blevet fortrolige med de uanede muligheder som den digitale verden byder på. Digitale selvbetjeningsløsninger er ikke fremmede for os mere, hvad enten det handler om at klare vores bankforretninger via netbank eller at skrive vores børn op til skolen via elektronisk indskrivning i de kommunale borgerservicecentre. Vi tager også i stigende grad bekvemmeligheden ved teknologiske løsninger for givet i vores hverdag. Det er således ikke ualmindeligt at ”intelligente løsninger” står højt på ønskelisten når vi bygger og indretter nye boliger og køber nye husholdningsmaskiner til hjemmet.

Velfærdsteknologi som en del af planlægningen af dit ældreliv?

Det er en rigtig god ide, at tænke nogle af de velfærdsteknologiske løsninger ind i vores hverdag – især når vi nærmer os ældrelivet!

Ønsket om et aktivt og selvstændigt liv er i høj grad blevet til en forventning hos den nuværende generation af ældre, og alt tyder på at de kommende ældre har endnu større forventninger til at kunne fortsætte deres liv på egne præmisser, også når de bliver + 60 år og det er der heldigvis også flere og flere af os der kan.

Men vi ved også, at med til ældrelivet hører, at vi ikke kan helt det samme rent fysisk som da vi var unge – og at der kan støde forskellige fysiske skavanker eller sygdomme til, som begrænser vores udfoldelsesmuligheder og som kan gøre os afhængige af støtte og hjælp i forskelligt omfang. Her kan velfærdsteknologien komme ind som en ny og spændende mulighed!

For velfærdsteknologi handler om mere end blot bekvemmelighed i hverdagen. Det handler også om teknologisk understøtning og forstærkning af f.eks. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den enkeltes hverdag i- og uden for boligen.

Brug af velfærdsteknologiske løsninger kan dermed være en væsentlig faktor for, at borgere med funktionsnedsættelser og ældre borgere, som ikke kan klare så meget som de plejer at kunne, kan bevare deres selvhjulpenhed i dagligdagen og bevare et aktivt liv på egne præmisser.

Program for messen:

Kl. 16.00 – 16.15: Velkomst v/ Annette Raaschou van der Star, formand for Social og
Sundhedsudvalget i Sorø Kommune

Kl. 16.15 – 16.45: Oplæg v/ Birgit Mikkelsen, chefkonsulent på velfærdsteknologiområdet i Aarhus Kommune

Kl. 16.45 – 17.45: Gå på opdagelse

Kl. 17.45 – 18.25: Oplæg v/ Jørgen Duus, livsstilsanalytiker

Kl. 18.25 – 18.55: Netcafé og rundt på messen

Kl. 18.55 – 19.00: Afrunding Annette v/ Annette Raaschou van der Star, formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune

Hvis du vil vide mere
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Kasia Vad, Sorø Kommune på kava@soroe.dk eller telefon 57 87 62 07.

Velfærdsteknologimessen er åben for alle og det er gratis at deltage!

Robotstøvsuger