Signe Friis Nielsen blev det nye ansigt i bestyrelsen efter Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening Sorø.

Det skriver DN Sorø til Dit Sorø.

Foto: DN Sorø.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels Hilker genvalgt som formand, mens Rolf Lehrmann forsætter som næstformand.

Bestyrelsen lagde i sin beretning vægt på at forsætte som naturens advokat og sikre en konstruktiv dialog med Sorø Kommune. Derudover vil bestyrelsen bl.a. arbejde for større tilslutning til den årlige naturplejedag i Vaseskov.

På fotoet ses fra venstre: Signe Friis Nielsen, Jan Woollhead, Niels Hilker, Nils Kruse, Ragnhild Lindsø, Rolf Lehrmann, Henning Bussenius-Larsen, Jeppe Jørgensen, Benny Werge.

Bestyrelsesmedlemmerne Bent Jyderup, Jan E. Pedersen og Line Petersen var fraværende til det pågældende møde.