I centrum af Sorø ligger en perle af et grønt område, hvor motion, leg og bevægelse foregår helt naturligt. Området rummer byens idrætshal med fodboldbaner, skaterbane, multibane og parkourmuligheder. 

En gruppe bestående af repræsentanter fra Gl. Sorø & Pedersborg Lokalråd samt Rotary Sorø har igennem et stykke tid arbejdet med en vision om at etablere en lege- og bevægelsesplads i forbindelse med dette område.

Projektet er opstået med baggrund i et ønske om at skabe mulighed for at børn, unge og ældre kan mødes og have det sjovt og bevæge sig sammen.

Der skal samtidig være mulighed for hygge på tværs, omkring de opstillede borde- og bænkesæt. Som et ekstra plus er der toiletfaciliteter i nærheden.

Efter drøftelse med Hallens ledelse og teknisk forvaltning arbejder gruppen med et par særligt udvalgte arealer, som der må- og kan udnyttes til lege- og bevægelsesområder. Derudover har Teknisk forvaltning, Sorø Sportsråd, samt foreningerne i og omkring hallen været indbudt til dialog om projektet.

De første tanker er gjort, og de første streger er tegnet. Det er vigtigt at påpege, at der først sker en politisk behandling, når det endelige projekt er gennemarbejdet.

Sorø Rotary Klub arrangerer hvert år Sorø Byløb og i år har Rotary besluttet, at overskuddet fra årets Byløb går til en lege- og bevægelsesplads i Sorø, så både Gl. Sorø & Pedersborg Lokalråd og Sorø Rotary klub håber på, at mange vil bevæge sig den 3. juni og dermed støtte et godt lokalt formål. Der kan både deltages ved løb eller en Walk & Talk rute.

Brian Pihl Pedersen, Karina Skov begge fra Gl. Sorø & Pedersborg Lokalråd, samt Susanne Knudsen, Margit Nielsen, Sorø Rotary Klub – pressefoto