I foråret 2014 har Fjenneslev Kirkegård fået et nyt lapidarium til de bevaringsværdige gravsten.

I reguleringsplanen for kirkegården, som menighedsrådet fik udført i 2007, var der i det sydøstlige hjørne af kirkegården afsat plads til et nyt lapidarium, i en gravstedsrække, hvor alle gravsteder næsten var nedlagt. Det sidste gravsted i rækken blev nedlagt ved udgangen af 2013, og dermed var der mulighed for at samle gravstenene i et område. Tidligere stod de to forskellige steder på kirkegården og var gemt lidt af vejen.

Jeg havde i flere år gået med den plan inde i hovedet også at inddrage den trekantede græsplæne, der lå lige bagved det areal der i reguleringsplanen var afsat til lapidarium. Jeg præsenterede forslaget for menighedsrådet, som syntes det kunne være en god idé. Jeg udarbejdede nogle skitser, som menighedsrådet valgte imellem.

Min tanke med området var, at de bevaringsværdige gravsten skulle præsentere sig godt, samtidig med at der skulle være mulighed for at sidde i fred og ro og nyde blomsterne. Af samme grund er der sat en bænk.

Gravstenene er opstillet sådan, at de kan ses fra forskellige sider og indbyder til at gå rundt på hele området. Mod vest i arealet er der plantet en ny bøgehæk, som er sammenhængende med den eksisterende bøgehæk mod syd. Denne hæk har den funktion at give læ for vestenvinden. Inde i området er der plantet buksbomhække i buer som tilsammen danner bede, hvori de bevaringsværdige gravsten er placeret. Buksbomhækkene er ”genbrug”, idet det er de gamle hække, der stod på arealet, der er blevet gravet op og delt og sat ned igen. Rundt om gravstenene er der plantet forskellige stauder og et par træer. Her i efteråret 2014 vil der blive sat forskellige løgplanter i bedene, sådan at vi forlænger blomstersæsonen så langt som muligt. Stauder, træer og blomsterløg er valgt ud fra, at der så vidt muligt vil være noget at se på hele året, det kan så både være blomster eller blade i forskellige farver. Det bliver vist for omfattende at redegøre for de enkelte planteslægter og sorter her, men skulle nogen være interesseret oplyser jeg dem gerne ved henvendelse.

Arbejdet med området blev udført af Maybritt Nielsen, som var ansat som gravermedhjælper i en periode her i foråret, samt undertegnede, og med hjælp af entreprenør Erik Hansen til de tunge opgaver.

Jeg vil gerne fremvise lapidariet og fortælle mere om tilblivelsen søndag 14. september efter høstgudstjenesten.

Graver Christian Olsen, Fjenneslev Kirke

lapidarium