Malene Frandsen, filialdirektør i Nordea, er nyt medlem af Sorø Erhvervsudviklingsråd. Hun afløser Torben Halgaard, tidligere filialdirektør i Danske Bank.

Sorø Erhvervsudviklingsråd har fået sit første kvindelige medlem. På rådsmødet tirsdag den 7. august indtrådte filialdirektør i Nordea, Malene Frandsen, nemlig i rådet som afløser for Torben Halgaard.

Malene Frandsen siger: ”Det er utrolig vigtigt, at vi har fokus på at udvikle mulighederne i kommunen både for tilflyttere og for erhvervsliv. Jeg glæder mig meget til at tage del i rådets arbejde.”

Om sin egen rolle i rådet siger Malene Frandsen: ”Jeg har en meget bred kontaktflade og vil på den måde kunne bringe mange input videre til rådet, ligesom jeg også vil kunne være ambassadør den anden vej og fortælle folk at der faktisk er gang i en spændende udvikling i kommunen.”

Rådet arbejder med erhvervsudvikling i alle afskygninger, men har i øjeblikket særligt fokus på etablering af de to erhvervsklynger – en sundhedsklynge og en grøn klynge – som er vedtaget i Sorø Kommunes erhvervsstrategi.

”Jeg er positivt overrasket over den stærke vilje der er både i rådet og hos kommunen til at få tingene til at ske. Når man sætter mennesker sammen fra så vidt forskellige brancher, så er jeg sikker på at der vil være masser af synergi at hente i at sparre med hinanden.”

Erhvervsudviklingsrådet blev etableret for lidt over et år siden, og har her i foråret udarbejdet en erhvervsstrategi, som er blevet vedtaget af Byrådet.

Strategien har blandt andet fokus på at styrke vilkårene for iværksættere og forbedre rammevilkår for erhvervslivet. Desuden arbejdes der på at etablere to erhvervsklynger.

Foruden Malene Frandsen består Sorø Erhvervsudviklingsråd af Mads Birk Kristoffersen, Gefion (formand), Michael von Bülow, Nisted-Bruun + von Bülow (næstformand), Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia, Per Møller, Mølbro A/S, Hans Henningsen, DBI Plastics A/S, Paw Nielsen, Højvang Miljølaboratorium, Lars Mouritsen, Kopp-Sorø A/S, Johannes Dahl Lumholt, DL Net ApS og Henrik Endahl, Sorø Radio.

Malene Frandsen