Sorø Kommunes byråd har nu fremlagt deres bud på en vision for kommunens udvikling i de næste fire år. Vision 2018 er i høring nu sammen med Udviklings- og Planstrategi 2014, der beskriver den fysiske og planlægningsmæssige udvikling af kommunen.

Vil være de bedste
Visionen satser målrettet på bosætning og især tiltrækning af ressourcestærke børnefamilier. Målet er – med visionens egne ord – at blive ”Danmarks bedste sted at bo for børn,” og det skal ske gennem moderne og innovative daginstitutioner og skoler, velfungerende fritidstilbud og oplevelser i natur, kultur og historie. For de voksne fremhæves især adgangen til jobs gennem pendling og gennem fleksibelt arbejde og iværksætteri.

Borgmester Gert Jørgensen siger: – Jeg tror på, at Sorø Kommune har forudsætningerne for at kunne blive det mest attraktive sted at bo for børn og familie. Sorø har hele pakken. Gode daginstitutioner og skoler, pendlervenlig beliggenhed med adgang til et meget stort jobmarked, og ikke mindst naturskønne omgivelser der danner en sund og afstressende og oplevelsesrig ramme om familiens hverdagsliv. Jeg tror på, at visionen ligger inden for rækkevidde. Men det kræver hårdt arbejde.

Familievenlig debat
Men hvad mener børnefamilierne i Sorø Kommune selv? Ja, det er ikke altid så let at finde ud af. De travle børnefamilier nemlig typisk ikke dem, der myldrer frem, når kommunen inviterer til borgermøde.

Derfor går kommunen nye veje for at øge den demokratiske deltagelse. Børnevenligt borgermøde i Dianalund, facebookkampagne og en event i forbindelse med det store børneloppemarked i Sorø er blandt de nye tiltag, som gerne skulle få debatlysten frem i folk.

Gert Jørgensen siger: – De allermest kvalificerede bud på, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt for børnefamilier at vælge Sorø Kommune må komme fra de familier, som allerede bor her. Derfor vil vi gerne gøre det nemt og sjovt for familierne at deltage i debatten. Børneloppemarkedet er den årlige begivenhed, der samler flest børnefamilier, så hvad er mere oplagt end at være med dér? Rigtig mange borgere i alle aldre er aktive på facebook, så derfor prøver vi for første gang at tage denne kanal i brug for at få folk i tale.

Se Visionen og Udviklings- og Planstrategien på soroe.dk.

Fakta
Kampagnen består af følgende aktiviteter og arrangementer:

• Borgermøde mandag den 25. august kl. 17-19 i Borgerhuset i Dianalund – vi byder på et let og børnevenligt måltid og aktiviteter for børn, og håber, at flere familier får lyst til at lægge vejen forbi.
• Borgermøde tirsdag den 26. august kl. 19-21 på Borgerskolen i Sorø.
• Event: Sorø Kommune har en stand ved børneloppemarkedet i Storgade i Sorø den 6. september – her kan man læse om visionen og give sine input på postkort og gennem en boldafstemning. Der er is/myslibar/æbler til børnene, hvis mor eller far deltager i debatten.
• Facebookkampagne: I fem uger forud for høringsfristen vil visionen og udviklings- og planstrategiens temaer blive debatteret på Sorø Kommunes facebookside (facebook.com/soroekommune).

Politisk behandling
Alle input fra høringsfasen – både de traditionelle høringssvar og de input, der kommer på borgermøder, postkort, facebook mv. – vil blive taget med i det materiale, som byrådet efterfølgende skal behandle. Byrådet behandler materialet hen over efteråret og ventes at vedtage den endelige vision og strategi til november.