Sorø Kommune søger leverandører til personlige plejeopgaver i hjemmeplejen med nyt opdateret godkendelsesmateriale.

Social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune har opdateret det godkendelsesmateriale, som bruges i godkendelsen af private leverandører, som ønsker at levere personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som modtager hjemmepleje. Det betyder, at leverandørerne nu kan søge om godkendelse hos Sorø Kommune efter de nye, justerede krav.

Kommunen er forpligtet til at skabe grundlag for, at hjemmeplejens brugere kan vælge mellem to eller flere leverandører. Men selvom grundlaget nu er på plads, er det ikke sikkert, at leverandørerne strømmer til.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

– Jeg håber naturligvis på, at vi får kontakt til nogle gode leverandører, så vi kan tilbyde borgerne et valg. Erfaringerne viser dog, at det kan være vanskeligt for private virksomheder at leve op til de krav, der stilles.

Nye krav og nye muligheder
Det nye godkendelsesmateriale er opdateret på en række områder. Blandt andet er det nu et krav, at leverandøren indgår i kommunens beredskab. Leverandøren kan også blive bedt om at stille elevpladser til rådighed, hvis leverandøren får så mange brugere, at kapaciteten gør det muligt. Til gengæld er uddannelseskravet sænket, så det kun kræves, at 50 procent af de medarbejdere, der leverer praktisk hjælp, er uddannede. Der er fortsat krav om uddannede medarbejdere, når det gælder personlig pleje. Fra årsskiftet indføres desuden et nyt afregningssystem, som giver øget fleksibilitet for både leverandøren og borgeren. For plejeleverandører er der desuden lempede krav til natdækning og betjening af nødkald.

Godkendelsesmaterialet kan nu ses på Sorø Kommunes hjemmeside (https://soroe.dk/pleje-og-omsorg/godkendelsesmateriale-for-frit-valg-paa-privat-leverandoer-af-personlig-pleje-og-praktisk-hjaelp). Private leverandører, som søger om godkendelse, vil få behandlet deres ansøgning løbende. Sorø Kommune forventer, at leverandører, som søger om godkendelse med det samme, tidligst vil kunne starte fra årsskiftet.

Rådhuset. Foto: ABW