Af Bo Mouritzen – Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen fremlagde Enhedslisten et forslag om, at der udarbejdes et forslag om et forsøg for at medarbejderne frit kan skifte til en 4-dages arbejdsuge i Sorø Kommune.

Fra Enhedslisten betragtede vi forslaget som et indspark i debatten om fremtidens arbejdstid.

Samfundet bliver rigere og rigere alligevel er der ikke forandret noget ved den ugentlige arbejdstid i 30 år.

Til gengæld fylder stress og den mentale trivsel mere og mere på arbejdsmarkedet. Det er bekymrende, at 55 procent af de offentlige ansatte i 2020 følte, at deres arbejde er psykisk eller følelsesmæssigt belastende.

Fra Enhedslisten mener vi at det er på tide, at vi fornyer den måde, hvorpå vi forholder os til arbejdsliv og fritid. For nylig har Esbjerg Kommune meldt ud, at deres forsøg med 4 dages arbejdsuge betød, at medarbejdernes arbejdsglæde er i top på Jobcenter Esbjerg. Det gjaldt både for dem der arbejder 4 og 5 dage.

Der er flere eksempler på positive forsøg med firedages arbejdsuge og det er Enhedslistens opfattelse, at både det politiske og faglige niveau er bagud i forhold til et ønske i store dele af befolkningen om kortere arbejdstid og færre arbejdsdage.

Fra Enhedslisten har vi et stort ønske om, at Sorø Kommune også afprøver, hvilke effekt det har, at medarbejdere får mulighed for fire dages arbejde og tre dages sammenhængende fritid.

Som Sorøs største arbejdsplads har Kommunen mulighed for at afprøve en 4-dages arbejdsuge i større skala til inspiration for både private og offentlige arbejdspladser.

Fra Enhedslisten har vi ønsket, at forslaget indeholder forskellige forsøgsordninger afhængig af medarbejdertype. Der skal blandt andet skelnes mellem centraladministrationen og velfærdsmedarbejdere.

Det er vigtigt, at forsøget ikke må stille medarbejdernes rettigheder ringere.

Formålet med forsøget er at gøre kommunen til en bedre og mere attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig vil medarbejderne få bedre mulighed for at tilrettelægge deres arbejdstid og fritid på en måde, der tilgodeser deres behov, og borgerne kan, afhængig af hvilken model og medarbejdergruppe der vælges, opleve et løft i kommunens service hvis medarbejderne er mere tilfredse.

Fra Enhedslisten er det også vigtigt at pege på, at en fire dages arbejdsuge yderligere vil have en positiv effekt på klimaet, da det blandt andet vil mindske transportbehovet for medarbejderne.

Foto: ABW