Foto: ABW

Døjringe Vandværk vil bore efter vand i en lysning i en cirka 15 år gammel skov omkring 50 meter fra rute 57 i nærheden af Sandlyng Å. Borestedet ligger på adressen Sorøvej 9, som tilhører Erik Bendt Nielsen. Sorø kommune har godkendt den ny boring. Der er dog en klagefrist indtil 11. september.

Døjringe Vandværk har i forvejen to kildepladser, Dybendal og Døjringe, hvorfra der hentes drikkevand, ialt ca. 85.000 kubikmeter om året. Meningen med den ny boring er ikke at forøge vandindvindingen, men fordele den på tre boringer i stedet for som hidtil to. Det betyder, at det samlede pres på grundvandet ikke vil blive forøget, men blot fordelt på et større område. Det er brøndborerfirmaet A. Højfeldt, som skal udføre den ny boring.