Hvordan skal vi sikre vækst og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme i de kommende år? Og hvordan kan vi anspore til at gøre det på en mere bæredygtig måde? Det var nogle af de spørgsmål, som Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget stillede sig selv og ville sikre var i fokus, da de tog fat på arbejdet med den nye Vækststrategi tilbage i februar i år.

I aftes kunne Byrådet så godkende Sorø Kommunes nye vækststrategi, som gælder frem mod 2022. Vækststrategien er Byrådets handleplan for at sikre positiv vækst og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme. Og til forskel fra tidligere strategier tager denne Vækststrategi et tydeligt afsæt i Vision og Planstrategien for 2022 og dennes kobling til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Rolf Clausen siger:

– Bæredygtighed og socialt ansvar spiller en stadig større rolle i dag. FN’s Verdensmål giver os et fælles sprog, som giver os en platform at arbejde ud fra. Vi ser flere virksomheder blive opmærksomme på både Verdensmålene og bæredygtighed generelt, og de begynder i større eller mindre omfang at arbejde med dem som en del af deres forretningsstrategi. Og det er netop denne udvikling, som vi frem mod 2022 ønsker at understøtte i endnu højere grad.

Et af fokusområderne i strategien er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, som er en vigtig faktor for virksomhedernes fortsatte vækstmuligheder. Samtidig kigger vi ind i en fremtid, hvor arbejdstyrken ser anderledes ud end i dag. Vi kommer eksempelvis til at mangle faglært arbejdskraft ligesom flere og flere unge i dag går op i bæredygtighed og derfor går efter virksomheder, der afspejler deres egne værdier. Dette kalder på et stærkt samarbejde på tværs af virksomheder, faggrupper og internt i forvaltningen.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Jeg synes, at vækststrategien er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi arbejder på tværs af både kommunen, borgere og virksomheder. En positiv vækst og udvikling inden for de tre kerneområder sker ikke, hvis ikke vi samarbejder og løfter sammen.

Til foråret planlægges et fælles temamøde for Byrådet, som giver mulighed for at alle fagudvalg kan drøfte arbejdet med Vækststrategien.

Pressefoto: Sorø Kommune