Med udgangen af juni var det tid til at skifte præsident i Sorø Rotaryklub. Afgående præsident Else Kathrine Friis har overdraget præsidentkæden til Torben Nøhr, der det kommende år er Præsident i Sorø Rotaryklub.

En af grund-idéerne i Rotary er rotationsprincippet.
Det betyder, at ledelsesposterne hele tiden roterer, så præsidenten kun er præsident i et år.
Før man bliver ”Præsident” er man ”Præsident Elect”, og efter at man har været ”Præsident” bliver man ”Past-præsident”.
Alle tre roller er en del af ledelsen. Det betyder, at der hele tiden er en bred ledelse og et naturligt ledelsesskift.

Torben Nøhr er bosat centralt i Sorø og arbejder til daglig som Strategikonsulent.

Pressefoto