Venstres kommuneforening i Sorø har torsdag d. 27. februar afholdt ordinær generalforsamling. Her valgtes Henrik Vester som ny formand for bestyrelsen. Bestyrelsen siger tak til afgående formand Jørgen Larsen.

Følgende medlemmer blev desuden valgt ind i bestyrelsen: Kasper Nygaard, Joachim Clausen, Lone Grunnet-Lauridsen, Puk Moestrup Christiansen, Jakob Spliid og Flemming Olsen; som suppleant blev valgt Eduard Rasmusen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde 10. marts blev Kasper Nygaard valgt som næstformand, Charlotte Moestrup Christiansen som sekretær og Peter Møller som kasserer.

Det kommende år skal bruges til forberedelse til valgkampen til kommunalvalget næste år, herunder skal der vælges spidskandidat inden sommerferien.

Henrik Vester