Bestyrelsen for Venstre i Sorø har konstitueret sig efter generalforsamlingen den 23/2. Ny formand for Venstre i Sorø bliver Mogens Hansen, som overtager efter Henrik Vester, der desværre har trukket sig på grund af alvorlig sygdom.

Venstre vil gerne sige tusind tak til Henrik for det store arbejde, han har lagt i foreningen og for den fornyelse, som er sket gennem de sidste år, hvor Henrik har været formand.

På valg var Dave Crossey, Rune Jordan og Kåre Spliid, som alle blev genvalgt.

Derudover sidder Flemming Olsen, Niels Lundsberg, Teddy Becher, Jens Nygaard og Stephen Møller Hansen også i bestyrelsen. Stephen Møller Hansen blev genvalgt som næstformand og Rune Jordan som kasserer. Birgitte Hansen blev valgt til suppleant.

Derudover blev der valgt 2 nye – og for mange kendte – medlemmer til bestyrelsen: Pia Hvid som tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen i 8 år og Anne Grethe Thede, som er et kendt ansigt i blandt andet LBI og aktiv i DGI Midt Vestsjælland.

Den nye bestyrelse glæder sig til at komme i arbejdstøjet og ser frem til et fortsat godt samarbejde med hinanden og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ninna Wiese og Jakob Spliid.