Vores Verden – Vores Mål er titlen på en bog med bæredygtige fortællinger, som Sorø Kommune og Sorø Erhverv udgiver i forbindelse med Folkemøde Sorø.

Som en hyldest til det lokale engagement i arbejdet med FN’s verdensmål og bæredygtighed, udgiver Sorø Kommune og Sorø Erhverv en bog, med historier om, hvordan virksomheder, foreninger og institutioner i kommunen arbejder bæredygtigt. Vi får blandt andet historien om landmanden, der har solgt sin plov, om gymnastiklæreren på 91, som underviser i stolegymnastik, om kirken der som den første middelalderkirke har indlagt jordvarme og om kunstmuseet, der har fokus på ligestilling. Alt sammen i bæredygtighedens navn og til inspiration for andre, så vi sammen kan arbejde for at give en bedre verden videre til vores efterkommere.

25. september er det seks år siden, at FN’s medlemslande vedtog de 17 verdensmål – en global plan, der skal sikre en bæredygtig fremtid. I 2018 besluttede en enig kommunalbestyrelse i Sorø Kommune at lade verdensmålene danne rammen for kommunens vision. Bogen viser eksempler på, hvordan man lokalt i kommunen har taget verdensmålene til sig. Om det siger Sorø Kommunes borgmester, Gert Jørgensen:

”Lige siden vi i kommunalbestyrelsen begyndte at tale om FN’s verdensmål har vi oplevet stor opbakning fra både borgere, medarbejdere og erhvervsliv. At skabe en bedre verden er en dagsorden, som appellerer bredt, og hvor alle kan være med til at gøre en forskel.”

For at få flere til at gå i den bæredygtige retning, ansatte Sorø Kommune som den første kommune i landet i 2020 en verdensmålsambassadør, hvis opgave er at gå i dialog med virksomheder, foreninger og borgere om, hvordan de kan bidrage til den bæredygtige udvikling. Og der er virkelig mange gode bæredygtige tiltag i gang ude blandt virksomheder og borgere. Det fortæller erhvervschef Laila Carlsen:

”Mange virksomheder erfarer, at bæredygtig udvikling er nødvendig for at være konkurrencedygtig, og mange vælger at bruge verdensmålene som pejlemærker for, hvordan de bæredygtigt kan udvikle forretningen både økonomisk og miljømæssigt,” siger hun.

Også blandt borgere og foreninger er der interesse for verdensmålene. ”Her er det afgørende, at målene omsættes til noget mere hverdagsnært. Det er noget af det, vi sætter fokus på til Folkemøde Sorø lørdag den 18. september, hvor bogen udkommer,” fortæller erhvervschefen.

FAKTA

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem mod 2030 sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og kloden.

I Danmark gik Sorø Kommune i front i arbejdet med verdensmålene, da kommunalbestyrelsen i 2018 blev enige om at påtage sig et ansvar, som rækker ud over kommunegrænsen og ind i fremtiden, og lade FN’s 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for vision for Sorø Kommunes vision.

Bogen Vores Verden, Vores Mål – 39 historier om at vokse med FN’s verdensmål udkommer 18. september og kan købes på Sorø Erhvervs stand på Folkemøde Sorø.

Mød verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev på Folkemødet lørdag den 18. september, hvor hun inviterer til verdensmålssjov for børn og barnlige sjæle og bæredygtige udfordringer for hele familien.

I 2020 skiftede Sorø Kommune alle rengøringsmidler og remedier ud med svanemærkede produkter. Foto: Jakob Vind