Onsdag den 13. marts afholdte Lokalhistorisk Forening for tidligere Dianalund kommune sin ordinære generalforsamling. 15 var mødt op til selve generalforsamlingen og 41 til det lysbilledforedrag, der fulgte umiddelbart efter.

Tre ting bør bemærkes fra generalforsamlingen:
• Vedtægterne moderniseredes. De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden www.gammeldianalund.dk
• Bestyrelsen blev mindre og består nu af 5 medlemmer og to suppleanter
• Arkivlederen er tilforordnet bestyrelsen. Det betyder at han/hun kan deltage i bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen består nu af:
Formand: Ib Skovlykke
Næstformand: Runa Mathorne
Kasserer: Kirsten Christensen
Medlem: Bente Jensen
Medlem Niels Dyrberg
Arkivleder: Jørgen Mogensen varetager sekretærfunktionen

Lokalarkivet har i marts og april to udstillinger: Den store, der kører frem til sommerferien: Ih hvor forandret. Desuden er der en specialudstilling om Sønderjysk Forening i Dianalund-Stenlille i anledning af at denne fylder 70 år i år. Udstillingerne kan ses torsdage kl. 13-17 samt efter aftale.
Følgende fyraftensmøder torsdage kl. 16-17 er planlagt:
• 21.3.: Lissie Sørensen fortæller om sin tid i Dianalund Børnehave fra 1973-1992 med diasshow
• 28.3.: Søren Nielsen: Tersløse de sidste 70 år
• 11.4.: Finn Pilegaard: Min barndom på Engtoftevej
• 25.4.: Poul Brøns: Sådan opstod Vestsjællands 2. største butikscenter
• 23.5.: Jørgen Mogensen: Lysbilledforedrag om indvielse af Det nye Rådhus for præcis 50 år siden.

Foto: ABW