Sorø Handel og Service har den store fornøjelse at invitere foreningens medlemmer og deres ansatte til generalforsamling og et super godt foredrag mandag den 21. marts kl. 18.

Vi trænger vist alle til et godt grin oven på det sidste års udfordringer, så foreningen har inviteret den landskendte foredragsholder Nils Villemoes, landets nok mest underholdende foredragsholder om ledelse. Nils vil fortælle om ledelse og samarbejde, og det bøvl der følger med – alt sammen med et glimt i øjet.

Forud for foredraget afholdes foreningens ordinære generalforsamling sammen med lidt godt at spise og drikke.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamling).
6. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Tilmelding skal ske til katrine@inbetween.dk senest den 1. marts 2022.

Se mere på soroehandelogservice.dk

Nils Villemoes – pressefoto