Efter 9 år har Niels Hilker valgt ikke at genopstille som formand for Samrådet. Samrådet er en slags regionsbestyrelse for DN afdelingerne i regionen. Nyvalget af formand vil foregå på Samrådets møde den 1. marts 2023.

“Beslutning betyder ikke, at mit engagement i DN vil ændres, det vil blot fortsætte i andet regi bl.a. lokalt i DN Sorø. Mit grundlæggende fokus vil stadig være rettet mod vores samtids ubetinget største opgaver, at genoprette naturen, bremse klimaforandringerne og standse forureningen,” meddeler Niels Hilker, formand for DN i Sorø.

Niels Hilker. Foto: DN Sorø