Af Linda Nielsen, byrådsmedlem for SF

Boldbanen ved Næstvedvej på Frederiksberg bør ikke udlægges til boliger. Det er et unikt grøn rekreativt område, der til den ene side grænser op til skovbrynet og på den anden side har villabyen med institutioner, som fx skovbørnehaven. Det er sådan et byrum, der gør det attraktivt at bo på Frederiksberg. Det er et byrum, som giver plads til klubber, foreninger og uformel aktivitet, mens skovbrynet trækker naturen med ind i bydelen.

SF finder ikke, at der er grund til at nedlægge et rekreativt område til boligformål, da der er stor kapacitet i de eksisterende udlæg til boliger på Frederiksberg.

Hele boldbanen ligger indenfor den normale skovbyggelinje på 300 meter, det er hensynsløst overfor skovbrynet med dets naturliv, at ville bygge så tæt på.

Forslaget har ikke noget med bæredygtig byudvikling at gøre, der er tvært imod tale om afvikling af et rekreativt område og et stykke bynært natur.

SF mener, det er bæredygtigt at bygge stationsnært, samt at fortætte hvor der er ”huller ” i bybilledet, men det er hverken klogt, nødvendigt eller helhedsplanlægning, at placere boligbyggeri på boldbanen og klos op ad skoven. Der er andre oplagte muligheder, som fx grunden nord for stationen (den gamle stolefabrik), her er der et stort stationsnært ”hul” i byen.

Udlægning af boldbanen til boligformål er, efter SF’s mening, et unødvendigt og dårligt forslag i Kommuneplan 2019.

Foto: Linda Nielsen, SF.